clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 10.06.2019. godine do 14.06.2019. godine

14.06.2019.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
                 
IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOOPSKRBNIH AZBESTNO-CEMENTNIH CJEVOVODA DN 80 mm NA MEDVEDSKOM BREGU, klasa: 400-01/19-004/1934
Tvrtka: HIDRO UNA D.O.O., JOSIPA ANIĆA 14, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 32.750,00 kn
 
ODRŽAVANJE I POPRAVAK UREDSKIH STROJEVA, klasa: 400-01/19-004/3100

Tvrtka: UREDSKI SISTEMI D.O.O., TREBOVEČKA 5, 10372 OBOROVO
Cijena ponude (bez PDV-a): = 129.850,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REDOVITOG ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI DONJI GRAD, GORNJI GRAD-MEDVEŠČAK, TREŠNJEVKA-SJEVER, ČRNOMEREC, STENJEVEC I PODSUSED - VRAPČE, klasa: 400-01/19-004/3004
Tvrtka: VJEŠTAK BAN D.O.O., KUZMINEČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 25.000,00 kn
 
PRAĆENJE, PRIKUPLJANJE, OBRADA I ANALIZA MEDIJSKIH OBJAVA ZA GRAD ZAGREB (PRESS CLIPPING), klasa: 400-01/19-004/2294
Tvrtka: PRESSCUT D.O.O., DOMAGOJEVA 2, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 199.903,44 kn
 
TONERI, klasa: 400-01/19-004/1968
Tvrtka: MAKROMIKRO GRUPA D.O.O., BANI 73B, 10000 ZAGREB-BUZIN
Cijena ponude (bez PDV-a): = 37.336,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU MOSTA PREKO POTOKA ČRNEC U FRANJČEVIĆEVOJ ULICI, klasa: 400-01/19-004/2953
Tvrtka: IPZ-NISKOGRADNJA D.O.O., TRG BANA J. JELAČIĆA 1/II, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 174.200,00 kn
 
UREĐAJI ZA POTREBE ZAVODA ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU; GRUPA 4 - GRIJANI INKUBATOR, klasa: 400-01/19-004/2333
Tvrtka: LABOMAR D.O.O., GMAJNJE 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.750,00 kn
 
IMUNOLOŠKI TESTOVI INTOLERANCIJE NA HRANU, klasa: 400-01/19-004/1910
Tvrtka: BOMI-LAB D.O.O., GAJEVA 35, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 189.607,25 kn
 
GODIŠNJE ODRŽAVANJE RASHLADNIKA VODE, klasa: 400-01/19-004/2147
Tvrtka: TERMO SERVIS D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 72, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 80.168,00 kn
 
SPASILAČKE USLUGE -spasilačke usluge na sljedećim morskim lokacijama – Savudrija, Crikvenica, Duga uvala i Veli Lošinj., klasa: 400-01/19-004/3037
Tvrtka: NEMO-ADRIA D.O.O., OKIĆKA 36, 10436 RAKOV POTOK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 198.485,00 kn
 

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SKATE PARKA UNUTAR ŠRC "GRANA - KLAKA", klasa: 400-01/19-004/3315
Tvrtka: GEO-RAD D.O.O., JELENJE 155, 51218 DRAŽICE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 15.400,00 kn
 
DVOSTRUKI AUTOMATSKI BEŽIČNI INJEKTOR KONTRASTA, klasa: 400-01/19-004/2334

Tvrtka: H.K.O. D.O.O., BANJAVČIĆEVA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 117.000,00 kn
 
IZRADA PROJEKTNO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU KOSTELSKE ULICE, klasa: 400-01/19-004/2243
Tvrtka: PRONA-GRAD D.O.O., SUNČANI BRIJEG 42, 10090 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 16.000,00 kn
 
IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA POTREBE ISHOĐENJA GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA IZGRADNJU PROMETNICA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, klasa: 400-01/19-004/3305
Tvrtka: GEODETSKI PROJEKTI I SUSTAVI D.O.O., SKOKOV PRILAZ 6, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 106.400,00 kn
 
HRANA I SRODNI PROIZVODI, klasa: 400-01/19-004/3259
Tvrtka: AGRODALM D.O.O., BLIZNO 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 72.481,50 kn
 
PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ULICE LJUDEVITA POSAVSKOG (GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD), klasa: 400-01/19-004/2945

Tvrtka: IPZ-NISKOGRADNJA D.O.O., TRG BANA J. JELAČIĆA 1/II, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 41.900,00 kn
 
PROJEKT IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ULICE JAČKOVINA KOD K.BR.101A, klasa: 400-01/19-004/1388
Tvrtka: ZEM NADZOR D.O.O., PALINOVEČKA 19 d, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 29.700,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA DINAMIČKOJ PROMETNOJ SIGNALIZACIJI NA SAVSKOJ CESTI KOD ULAZA U VATROGASNU POSTAJU CENTAR, klasa: 400-01/19-004/3304
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE EUGEN GUNDIĆ, RADOSLAVA CIMERMANA 34, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.400,00 kn
 
IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU SPOJA ULICE MIROSLAVA KRALJEVIĆA NA MAKSIMIRSKU CESTU, klasa: 400-01/19-004/3278
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 45.200,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE PRISTUPNE PROMETNICE MIKULIĆI 133, klasa: 400-01/19-004/2313

Tvrtka: ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 76.063,90 kn
 
USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA POSLOVNOG PROSTORA, klasa: 400-01/19-004/2056
Tvrtka: PLANIGRAD PROJEKT D.O.O., SVETOŠIMUNSKA CESTA 82, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 170.403,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SEMAFORIZACIJI RASKRIŽJA ZVONIMIROVA - RUSANOVA, klasa: 400-01/19-004/3306
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE EUGEN GUNDIĆ, RADOSLAVA CIMERMANA 34, 10020 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.700,00 kn
 
POSTAVLJANJE ZAŠTITNE OBLOGE NA STUPOVE KOD IGRALIŠTA NK "KUSTOŠIJA", klasa: 400-01/19-004/3420

Tvrtka: BELINA D.O.O., VRTNJAKOVEC 131, 49217 KRAPINSKE TOPLICE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 105.872,48 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji