clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 09.03.2020. godine do 13.03.2020. godine

13.03.2020.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ULICE BREBERNICA, klasa: 400-01/19-004/8718
Tvrtka: KEOPS-PROJEKT D.O.O., GRADEČAK DESNI 4, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 39.000,00 kn
 
IZRADA VJEŠTAČKOG NALAZA I MIŠLJENJA NA IZVEDENE RADOVE NA REKONSTRUKCIJI GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA GAVELLA, klasa: 400-01/20-004/374
Tvrtka: ZEBAU D.O.O., BRAĆE BUKOVINA 38C, 10290 ZAPREŠIĆ
Cijena ponude (bez PDV-a): = 59.000,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM JAVNOPROMETNIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I ZELENIH POVRŠINA IZ PLANA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA - JAVNOPROMETNE POVRŠINE, klasa: 400-01/20-004/609
Tvrtka: VJEŠTAK BAN D.O.O., KUZMINEČKA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.000,00 kn
 
IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE NAD TUNELOM I GRAČANSKO DOLJE, klasa: 400-01/20-004/428
Tvrtka: P.G.P. D.O.O., AVENIJA DUBRAVA 124, 10040 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 465.210,00 kn
 
UREĐAJI ZA ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE; GRUPA 3 - Uređaj PCR LAMP tehnologije, klasa: 400-01/19-004/4853
Tvrtka: BIOMAX D.O.O., PERJAVIČKA PUTINA 5, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 58.260,00 kn
 
UREĐAJI ZA ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE; GRUPA 4 - Analitičke vage, klasa: 400-01/19-004/4853
Tvrtka: LABOMAR D.O.O., GMAJNJE 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 7.200,00 kn
 
UREĐAJI ZA ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE; GRUPA 5 - Uređaj za izradu krvnih razmaza, klasa: 400-01/19-004/4853
Tvrtka: MEDI-LAB D.O.O., HONDLOVA 2/9, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.600,00 kn
 
UREĐAJI ZA ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE; GRUPA 6 - Laboratorijski inkubator - termostat, klasa: 400-01/19-004/4853
Tvrtka: LABOMAR D.O.O., GMAJNJE 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 11.990,00 kn
 
UREĐAJI ZA ZAVOD ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU I HOSPITALNE INFEKCIJE; GRUPA 8 - Vodena kupelj sa poklopcem, klasa: 400-01/19-004/4853
Tvrtka: LABOMAR D.O.O., GMAJNJE 24, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 4.990,00 kn
 
KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELOVA ULICA BARUTANSKI JARAK, BARUTANSKI BREG I., REBAR I PILAROVE ULICE S IZGRADNJOM KRUŽNOG RASKRIŽJA, klasa: 400-01/19-004/4694
Tvrtka: LINIJA SIGURNOSTI D.O.O., JAGNEDJE 2A, 10090 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 5.880,00 kn
 
IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU STUBA VESELKA SENJAKA, klasa: 400-01/20-004/633
Tvrtka: EXTURBO D.O.O., ULICA GRADA MAINZA 13, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 7.100,00 kn
 
IDEJNI PROJEKT ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U ULICI I. RETKOVEC  I II. RETKOVEC, klasa: 400-01/20-004/523
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA DRAŽEN NINČEVIĆ, NASELJE BISKUPA ĆIRILA KOSA 61, 35000 SLAVONSKI BROD
Cijena ponude (bez PDV-a): 22.200,00 kn
 
IZRADA PROMETNE ANALIZE I IDEJNOG PROJEKTA ZA RASKRIŽJE DANKOVEČKA ULICA-ULICA VILE VELEBITA, klasa: 400-01/20-004/525
Tvrtka: VEDRA INŽENJERING D.O.O., PRERADOVIĆEVA 37, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 32.000,00 kn
 
GRAĐENJE JAVNE RASVJETE ODVOJKA HRASTOVIČKE ULICE, klasa: 400-01/20-004/621
Tvrtka: ELICOM D.O.O., ŠTEFANOVEC 138, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 109.483,80 kn
 
UGRADNJA ANTENSKOG SUSTAVA I PENJALICA NA OBJEKT MJESNE SAMOUPRAVE U KOPRIVNIČKOJ ULICI, klasa: 400-01/20-004/612
Tvrtka: SPEKTAR GRADNJA D.O.O., KRUGE 9/1, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 193.720,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVANREDNIM ODRŽAVANJEM ULICE BLANJE, klasa: 400-01/20-004/290
Tvrtka: GIM D.O.O., ILICA 92/I, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 13.500,00 kn
 
POSTAVA SPOMENIKA I  SPOMEN OBILJEŽJA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - POSTAVA SKULPTURE 5. STUDENI, klasa: 400-01/20-004/823
Tvrtka: LJEVAONICA UMJETNINA ALU, D.O.O., ILICA 85, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): 241.876,50 kn