clanak False

Odabrani ponuditelji u razdoblju od 04.04.2022. godine do 08.04.2022. godine

08.04.2022.
Grad Zagreb kao javni naručitelj sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) iskazuje odabrane gospodarske subjekte u predmetu nabave i to:
 
INTERVENTNI POPRAVCI LOKALNIH VODOVODA NA PODRUČJU GRADSKE ČETVRTI SESVETE, klasa: 406-05/22-003/610
Tvrtka: KINDER GRADNJA D.O.O., SELSKA 57, 10360 SESVETE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 479.792,00 kn
 
IZGRADNJA VODOPSKRBNOG CJEVOVODA I JAVNOG KANALA U ULICI JAZBINA, klasa: 406-05/22-003/465
Tvrtka: TEMEX D.O.O., LABINSKA 6, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 299.213,77 kn
 
ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA, klasa: 406-05/22-003/514
Tvrtka: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR",MIROGOJSKA CESTA 16, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 82.950,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD ODRŽAVANJEM INSTALACIJA SPOMENIKA DOMOVINI, klasa: 406-05/22-003/635
Tvrtka: PGT ŠKUNCA D.O.O., JURJA ŠIŽGORIĆA 19, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD
Cijena ponude (bez PDV-a): = 10.500,00 kn
 
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA NA OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, klasa: 406-05/22-003/631
Tvrtka: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA NIKOLA ŠEGEDIN, ULICA V 79, 23231 PETRČANE
Cijena ponude (bez PDV-a): = 8.600,00 kn
 
ODRŽAVANJE I AŽURIRANJE RAČUNALNE OPREME, SERVERSKE OPREME I RAČUNALNE MREŽE, klasa: 406-05/22-003/491
Tvrtka: ONE TECH D.O.O., ULICA KRALJA DRŽISLAVA 2, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 194.900,00 kn
 
NABAVA NAMJEŠTAJA ZA DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK, PODRUČNI OBJEKT KAPTOL, klasa: 406-05/22-003/554
Tvrtka: IDA DIDACTA D.O.O., BISKUPA JOSIPA GALJUFA 5/II, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 156.854,00 kn
 
TEHNIČKI PLINOVI, klasa: 406-05/22-003/615
Tvrtka: MESSER CROATIA PLIN D.O.O., INDUSTRIJSKA 1, 10290 ZAPREŠIĆ
Cijena ponude (bez PDV-a): = 61.747,96 kn
 
NABAVA NAMJEŠTAJA ZA ZBORNICU U OSNOVNOJ ŠKOLI "IVE ANDRIĆA", klasa: 406-05/22-003/555
Tvrtka: TEHNOPANELI DIZAJN D.O.O., DUBRAVKIN TRG 2, 10 000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 36.207,00 kn
 
USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU TIJEKOM IZVOĐENJA HITNIH MJERA NA PRISTUPNOJ RAMPI I STUBIŠTU GARAŽE U ULICI HRVATSKOG PROLJEĆA 40, klasa: 406-05/22-003/284
Tvrtka: ALFA SIGURNOST D.O.O., AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 20, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 2.050,00 kn
 
FAZONSKI KOMADI ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU d.o.o., klasa: 406-05/22-003/508
Tvrtka: SMIT COMMERCE D.O.O., GORNJOSTUPNIČKA 9b, 10255 GORNJI STUPNIK
Cijena ponude (bez PDV-a): = 189.588,72 kn
 
IZRADA TROŠKOVNIKA ZA UREĐIVANJE PROSTORA MJESNE SAMOUPRAVE I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA-GČ MAKSIMIR (PŠ KOZJAK), klasa: 400-01/21-004/5482
Tvrtka: KONTURA-PROJEKT D.O.O., OSTROGOVIĆEVA 12, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 9.600,00 kn
 
PROMIDŽBENI MATERIJAL U SKLOPU PROJEKTA "POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU, FAZA IV, klasa: 406-05/22-017/36
Tvrtka: MICHEL D.O.O., ZAGREBAČKA CESTA 143A, 10000 ZAGRB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 83.249,00 kn
 
PROJEKT HITNIH MJERA SANACIJE STUPOVA PLATOA NA TRGU SENJSKIH USKOKA, klasa: 406-05/22-003/355
Tvrtka: GIM GRAĐENJE D.O.O., VIKTORA KOVAČIĆA 3/M, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 57.700,00 kn
 
IZRADA STUDIJE UTJECAJA PLANA RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027. NA OKOLIŠ, klasa: 406-05/22-017/43
Tvrtka: EKO INVEST D.O.O., DRAŠKOVIĆEVA 50, 10000 ZAGREB
Cijena ponude (bez PDV-a): = 117.000,00 kn

Jednostavna nabava - odabrani ponuditelji