clanak False

Obilježavanje Svjetskog mjeseca borbe protiv Alzheimerove bolesti

26.09.2019.
Povodom obilježavanja Svjetskog mjeseca borbe protiv Alzheimerove bolesti i Svjetskog dana Alzheimerove bolesti 21. rujna, Grad Zagreb podržao je međunarodnu kampanju podizanja svijesti  o demenciji i borbe protiv stigme:  RAZGOVARAJMO O DEMENCIJI- PREKINIMO STIGMU ! kojom se promoviraju  važne poruke:

Razgovor o demenciji doprinosi uklanjanju stigme, normalizira i potiče ljude da pronađu informacije, savjete i pomoć

Osobe koje žive s demencijom i njihovi njegovatelji imaju jednako pravo na poštovanje i društvenu uključenost, dijagnozu i kvalitetnu njegu i liječenje.

Vlade mogu smanjiti utjecaj demencije usvajanjem nacionalnih planova borbe protiv demencije u skladu s Globalnim akcijskim planom Svjetske zdravstvene organizacije  do 2025. godine.

U cilju obilježavanja Svjetskog mjeseca borbe protiv Alzheimerove bolesti Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest održao je u subotu 21. rujna 2019. javnozdravstvenu akciju na Trgu Petra Preradovića (Cvjetnom trgu) gdje je 80 građana testiralo svoje kognitivne sposobnosti, te ih je više od 500 zatražilo i dobilo više informacija o važnosti ranog otkrivanja bolesti. Liječnici specijalisti psihijatrije iz Klinike za psihijatriju Vrapče i neurolozi iz KBC Zagreb građanima su pružali razne savjete o Alzheimerovoj bolesti. U tome su im svesrdno pomagali i volonteri, učenici Škole za medicinske sestre Vrapče i djelatnici Gradskog ureda za zdravstvo.

Tom prilikom pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med. naglasio je važnost  suradnje Gradskog ureda za zdravstvo i Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest  u promicanju prava osoba s demencijom  te ponovio apel nadležnim institucijama kako  lijekovi za liječenje demencije moraju  biti na A listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
 Voditeljica Radne skupine „Grad Zagreb- demenciji prijateljska zajednica“ i zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo  Ivana Portolan Pajić, dr.med., istaknula je kako je Grad Zagreb pristupanjem inicijativi „Demenciji prijateljske zajednice“ postao prvi grad u Republici Hrvatskoj s titulom Demenciji prijateljska zajednica što obavezuje cijelu  zajednicu na borbu protiv stigmatizacije osoba s demencijom, ali i na unapređenje zdravstvenih, socijalnih i drugih usluga.
 
 
„Grad Zagreb – demenciji prijateljska zajednica“
 
14. prosinca 2018. Grad Zagreb je potpisom Sporazuma i Povelje između Grada Zagreba i Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest službeno započeo proces postajanja Demenciji prijateljskom zajednicom – „Grad Zagreb – demenciji prijateljska zajednica“.

Grad Zagreb potpisom ovog Sporazuma s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest registrira početak svojeg procesa postajanja Demenciji prijateljske zajednice i obvezuje se na prihvaćanje u nastavku navedenih kriterija, odredbi o obveza, koje će tumačiti i razvijati iz svoje lokalne perspektive kako bi ih prilagodio svojoj veličini, stupnju razvoja i izvorima te da će uz suglasnost Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest odrediti plan svojeg rada i akcija te joj pravovremeno dostavljati izvještaje o svojem radu i akcijama.
 
Ciljevi
Svaka zajednica koja se želi razviti u onu koja se odnosi prijateljski prema osobama s demencijom i doprinosi njihovom što dužem i kvalitetnijem samostalnom životu, određuje sama područje i plan svojeg djelovanja. Iskustva pokazuju da su među njima najčešća sljedeća područja djelovanja:
 • Unaprjeđenje zdravstvenih usluga
  • Razvojem programa ranog dijagnosticiranja simptoma demencije i uvođenjem registra osoba s demencijom u zajednici;
  • Edukacijom liječnika hitne službe i opće prakse, specijalista obiteljske medicine i medicine rada i drugog medicinskog, zdravstvenog i pratećeg osoblja;
  • Poticanjem prilagodbe prostora osobama s demencijom u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost ili pružaju usluge koje djeluju dobrobitno na zdravlje.
 
 • Unaprjeđenje socijalnih usluga
  • Poticanjem formiranja i širenja broja dnevnih centara i odjela prikladnih za osobe s demencijom u domovima za starije;
  • Oblikovanjem tih odjela i centara prema najboljoj svjetskoj praksi;
  • Edukacijom socijalnih radnika, medicinskog osoblja i drugog osoblja domova i dnevnih centara za starije kao i onih koji pružaju starijim osobama pomoć u njihovom domu;
  • Razvojem socijalnih usluga i programa zajednice
 
 • Borba protiv stigmatizacije osoba s demencijom i njihove rodbine
  • Medijskim aktivnostima, izdavanjem odgovarajućih informativnih materijala te organiziranjem i podržavanjem javnih događanja koja svojim sadržajima jačaju svijest o demenciji, njezinim simptomima, potrebi njezina ranog prepoznavanja i načinima kojima zajednica pomaže osobama s demencijom i njihovoj rodbini;
  • Poticanjem obrazovnih ustanova na svojem području da djeci i mladima objašnjavaju uzročnike i simptome demencije, načine komuniciranja s osobama s demencijom i mjere koje doprinose mentalnom zdravlju;
 
 • Unaprjeđenje javnih službi i usluga
  • Edukacijom djelatnika javnog prijevoza, službe 112, policije i vatrogasaca i onih koji djeluju u slučajevima općih opasnosti;
  • Edukacijom djelatnika gradskih ureda i službi za građane koje se susreću s osobama s demencijom;
  • Poticanjem prilagodbe čekaonica, ureda i dvorana sa šalterima javnih službi osobama s demencijom.
 • Poticanje prilagodbi poduzeća, trgovina, kulturnih ustanova, pružatelja sportsko-rekreativnih sadržaja
  • Poticanjem banaka, poduzeća, trgovina i uslužnih djelatnosti kao i kazališta, muzeja, knjižnica i sl. na svojem području da i one započnu proces svojih prilagodbi potrebama osoba s demencijom i registriraju se kao Demenciji prijateljske tvrtke ili ustanove.
 • Poticanjem planiranja i prilagodbi javnih prostora kao i javnih i stambenih zgrada
  • Poticanjem oblikovanja javnog prostora i zgrada koji pomaže u snalaženju u prostoru osobama s demencijom.
 
 
DEMENCIJA
 
Ključne činjenice
 • Alzheimerova bolest: Prosječno razdoblje njezina razvoja jest osam do dvanaest godina (iako to može biti i tri, odnosno dvadeset godina) (2)
 • Češće obolijevaju žene, tjelesno neaktivne osobe, pušači i konzumenti alkohola
 • Najčešći psihički simptomi u osoba s Alzheimerovom bolesti (AB) u njezinoj ranoj fazi jesu apatija, emocionalna inkontinencija, depresivni simptomi i anksioznost, dok se s napredovanjem bolesti javljaju poremećaji spavanja, razdražljivost, agitacija, agresivno ponašanje, psihomotorni nemir, deluzije, halucinacije (5)
 
Podaci Svjetske zdravstvene organizacije (1)
 • Oko 50 milijuna ljudi u svijetu boluje od demencije, približno 10 milijuna novih slučajeva godišnje
 • Alzheimerova bolest je najčešći oblike demencije – 60-70%
 • Predviđanja Svjetske zdravstvene organizacije je da će 2030. godine broj oboljelih dosegnuti broj oboljelih do 82 milijuna, a 2050. godine do 152 milijuna, a taj rast se pripisuje rastu oboljelih u nerazvijenim državama.
 • Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) je 2012. godine proglasila Alzheimerovu bolest (AB) svjetskim javnozdravstvenim prioritetom te naložila svim svojim članicama, pa tako i Hrvatskoj, da djeluju, tj. da prvenstveno izrade akcijske planove odnosno nacionale strategije za borbu protiv Alzheimerove bolesti.
 
Podaci za Hrvatsku iz popisa stanovništva 2011. godine (2)
 • Prema podatcima Međunarodnog udruženja za Alzheimerovu bolest (ADI – Alzheimer’s Disease International) i Europskog udruženja za AB (Alzheimer Europe) za 2012. godinu, koji su uzeli u obzir podatke popisa stanovništva u našoj zemlji 2011. godine, procjena je da je tada u Republici Hrvatskoj od demencije bolovalo 80.864 osoba (1,89% našeg stanovništva)
 • O njima se brinulo 202.164 osoba, uglavnom članova njihove obitelji (u prosjeku 2,5 osobe po bolesniku)
 • Procjena ukupnog broja osoba na koje je djelovala demencija tako je iznosila 282.948, odnosno 6,63% našeg stanovništva
Grad Zagreb: Program ranog prepoznavanja i praćenja osoba s Alzheimerovom bolesti i drugim demencijama
 • U  okviru Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - Odjela  za mentalno  zdravlje  odraslih  za  osobe  s  demencijom  i  one  u riziku, tokom 2018. godine izvršeno je 184 intervencije kod osoba s blagim kognitivnim poremećajem, Alzheimerovom, miješanom i vaskularnom demencijom uz psihijatrijsku obradu, kontrolne  preglede  i  obiteljske  savjetovališne/psihoterapijske  tretmane (3)
 
Podaci HZJZ iz 2017. godine (4)Resursi
 • U RH od 2012. godine djeluje Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi kao stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora.
 • Od 1999. godine kao udruga građana djeluje i Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, koja upozorava na rastući problem demencije, zagovara prava oboljelih i njihovih njegovatelja te ističe potrebu poboljšanja skrbi za osobe s Alzheimerovom bolešću odnosno demencijom.
 • 2014. godine je osnovana Hrvatska Alzheimerova alijansa sastavljena od 26 različitih stručnih društava i udruga, koje zajedno djeluju na podizanju svijesti o Alzheimerovoj bolesti i potrebama oboljelih.
 • 14. prosinca 2018. Grad Zagreb je potpisom Sporazuma i Povelje između Grada Zagreba i Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest službeno započeo proces postajanja Demenciji prijateljskom zajednicom – „Grad Zagreb – demenciji prijateljska zajednica“
 • U tu svrhu formirana je Radna skupina za upravljanje razvojem programa „Demenciji prijateljska zajednica“
 • 2017. godine tiskan je Prvi sveučilišni udžbenik Alzheimerova bolest i druge demencije - Prva knjiga u Hrvatskoj o Alzheimerovoj bolesti (autori: Spomenka Tomek-Roksandić, Ninoslav Mimica, Marija Kušan Jukić i suradnici)
 
 
 
Izvori:
 1. Svjetska zdravstvena organizacija, objavljeno 14.05.2019. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
 2. Mimica, N., Kušan Jukić, M. i sur. (2014) Hrvatska strategija borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija – prijedlog nacrta uz nadopune. Medix: https://bib.irb.hr/datoteka/775700.Pages_from_Medix_117_Strategija.pdf
 3. Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba za 2018. godinu: http://www.stampar.hr/sites/default/files/Publikacije/2019/file/ajax/field_image/und/0/form-0xw54Olk2kelakWnQLN3FDbWeR7gIprEK-u25k4uggg/ljetopis_2018.-nzjz_dr.andrijastampar-web.pdf
 4. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, objavljeno 04.09.2017.: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/alzheimerova-bolest/
 5. Mimica N., Kušan Jukić M. (2017) Demencija i psihički poremećaji. Medicus 2017;26(2):215-222 https://hrcak.srce.hr/file/278699