clanak False

Obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu za vrijeme sanacije klizišta na području grada Zagreba - Sanacija potpornog zida u Jurjevskoj ulici preko puta kbr. 45 - 47

19.02.2020.
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako, uz prethodnu registraciju, dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice i to odabirom predmeta nabave.
Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom registracije.

Poštovani, za preuzimanje dokumentacije popunite obrazac i kliknite na pošalji.


Objavljeni postupci