clanak False

O Projektu

30.03.2022.

Organizacija Gradskih vrtova

 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba,  4. travnja 2013,. donio je Zaključak o provođenju projekta „Gradski vrtovi (Sl. glasnik GZ 9/13, 25/1326/21) kojim se pokreće uređenje i opremanje obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba radi davanja dijela obradivog zemljišta na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe.

Postupak davanja vrtnih parcela na korištenje pokreće se javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje i to za osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba koje nemaju u svom vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili na korištenju neko drugo obradivo zemljište. Ovdje pogledajte aktualne javne pozive: JAVNI POZIVI.
Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele može podnijeti samo jedan član zajedničkog kućanstva na Obrascu zahtjeva s Izjavom Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva. Kriteriji za davanje vrtnih parcela na korištenje su: prebivalište podnosioca, socijalni status, status hrvatskog branitelja, status umirovljenika i broj članova kućanstva  te se na temelju ostvarenih ukupnih bodova utvrđuje Lista za davanje na korištenje vrtnih parcela na obradivom zemljištu. Liste pogledajte ovdje: LISTE.
 
S korisnicima se sklapa Ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu na  vrijeme od 2 godine bez novčane naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnik prema istoj odnosi sa pažnjom dobrog gospodara.
Obradivo zemljište sastoji se od vrtnih parcela veličine do 50 m² i zajedničkih dijelova sa pripadajućom zajedničkom opremom (pristupni putovi i staze, drvena i montažna spremišta alata i organskog gnojiva, komposteri, klupe i kante za odlaganje otpada, vrtne sjenice i nadstrešnice). Površine svih Gradskih vrtova ograđene su, a zajednički dio predviđen je za druženje i odmor korisnika, za edukaciju i radionice.

Na području Grada Zagreba trenutno je 14 gradskih vrtova s preko 2152 vrtnih parcela na površini od 23,03 ha i to na sljedećim lokacijama:
2 na području Gradske četvrti Stenjevec, na lokaciji Ulica Stenjevec i Ulica Savska opatovina I. odvojak, 3 na području Gradske četvrti Novi Zagreb - istok, 2 na lokaciji Ulica Ive Andrića i 1 na lokaciji Ulica Karela Zahradnika, 2 na području Gradske četvrti Novi Zagreb- zapad, na lokaciji Čavoglavska ulica i na lokaciji stambeno naselje Podbrežje, 1 na području Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak, na lokaciji Ulica Prve gardijske brigade Tigrovi, 2 na području Gradske četvrti Sesvete, Senjska ulica i Ulica Rimski put, 1 na području Gradske četvrti Trnje, lokacija ulica Prisavlje, 1 na području Gradske četvrti Maksimir, lokacija ulica Dragutina Mandla te 1 na području Gradske četvrti Podsused-Vrapče, lokacija Ulica Susedsko polje. 
 
Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Grada Zagreba je kao početnu stručnu pomoć korisnicima vrtnih parcela izradio  Vrtlarski priručnik  sa praktičnim savjetima koji se temelje na načelima organske proizvodnje.
 
Projekt “Gradski vrtovi“ su pozitivan primjer održivog korištenja gradskog zemljišta te poboljšanja kvalitete življenja naših građana u socijalnom, ekonomskom i ekološkom smislu. Gradski vrtovi omogućuju dostupnost zdrave hrane i poboljšavaju kućni proračun građana, doprinose očuvanju zdravije okoline, očuvanju bio-raznolikosti, ekološkoj svijesti građana, povezivanju sa prirodom, zdravom načinu korištenja slobodnog vremena i promoviranju zdravog stila života kao i razvoju partnerstva Grada Zagreba s građanima.
Dosadašnje aktivnosti u sklopu projekta imaju pozitivan odaziv i zanimanje građana koji su prepoznali njegove dobrobiti i projekt uspješno egzistira već 9 godina. S obzirom da su naši sugrađani pokazali veliki interes za Gradske vrtove, u planu je formiranje i opremanje obradivog zemljišta na novim lokacijama..
 
Prepoznatljiva oznaka Projekta Gradski vrtovi registrirana je kao žig pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo čime je pravno zaštićen vizualni identitet projekta.

Zajednički dijelovi Gradskih vrtova dodatno su uređeni i opremljeni u sklopu zajedničkog projekta Grada Zagreba, Radija Kaj i 24 sata - Projekt “Urbani vrtovi”. Uz pomoć partnera projekta, korisnicima vrtnih parcela donirane su sjenice za druženje, kućica za alat, alat potreban za radove u vrtu, kosilice za održavanje zajedničkih površina i sl. Uz samo uređenje prostora za druženje i donacije, program projekta odvijao se uz edukativne i zabavne sadržaje. Projekt se realizirao u Zagrebu, kao i u drugim hrvatskim gradovima.
 
Nastavno na projekt „Gradski vrtovi“, a u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pokrenut je projekt „Gradski vrtovi kao inspiracija za novi životni stil u gradu – neki aspekti eko vrtlarenja i edukacijski programi za različite dobne skupine“ te je objavljen sveučilišni priručnik „Urbano biovrtlarstvo“ koji se temelji na dugogodišnjim iskustvima autora iz područja vrtlarstva, a posljednjih nekoliko godina i na iskustvima autora iz područja urbanog biovrtlarstva te je usmjeren na edukaciju i stalnu doedukaciju stručnjaka, uzgajivača povrća, hobista i korisnika gradskih vrtova na području Grada Zagreba i Hrvatske, a koji se bave ili će se baviti ekološkim vrtlarstvom.

Sve informacije vezane za korištenje vrtnih parcela na gradskim vrtovima i objavu javnih poziva mogu se dobiti radnim danom u Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Avenija Dubrovnik 12/IV, Zagreb, soba 319, u vremenu od 08,30 do 15,30 sati, ili na telefon 65 85-650 ili 65 85-581 u vremenu od 14,00 do 15,00 sati ili na e-mail: bernarda.bozickovic@zagreb.hr ili iva.juren@zagreb.hr.