clanak False

O Odjelu

16.12.2019.

Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu u okviru svog djelokruga, između ostalog, obuhvaća poslove kojima se kroz Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019.-2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19) želi ostvariti poticajno poduzetničko okruženje uz rast zaposlenosti te rast i razvoj temeljen na znanju i inovacijama.

Kako bi se osigurao dugoročni i sustavni razvoj Grada Zagreba posebna pozornost Odjela usmjerena je na iniciranje i provođenje konkretnih aktivnosti i mjera za razvoj obrtništva i poduzetništva kao glavnih nositelja razvoja. Pri tome se aktivnosti i mjere koje se provode najvećim djelom odnose na dodjelu financijskih sredstava u obliku bespovratnih potpora i poduzetničkih kredita uz povoljnije uvjete te stvaranje poduzetničke infrastrukture kao podrške poduzetnicima u realizaciji njihovih poduzetničkih inicijativa.

Osluškujući i uvažavajući potrebe i mišljenja onih koji najvećim djelom doprinose stvaranju novih vrijednosti te zapošljavanju, poticajne aktivnosti i mjere koje se provode usklađuju se sa potrebama i izazovima tržišta koje se kontinuirano mijenja i potrebno ga je prilagođavati.

Tako se pažnja sve više usmjerava na poticanje nekih novih oblika poduzetništva ali i poduzetničkih ideja mladih, žena kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina ljudi.