clanak False

O Odjelu

19.04.2017.
U Odjelu za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada obavljaju seposlovi vezani uz analiziranja ekonomsko – financijskog poslovanja trgovačkih društava i izvještavanja tijela Grada, izrade prijedloga akata za izvršavanje Gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije i kapitalne potpore trgovačkim društvima, izrade osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava, izrade prijedloga prethodnog mišljenja na promjene cijena komunalnih usluga, obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za Vijeće za zaštitu potrošača, ocjena financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganja mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja, sudjelovanja u izradi prijedloga, te izmjena i dopuna kolektivnih ugovora trgovačkih društava, utvrđivanja osnovnih pretpostavki, načela i kriterija u procesu privatizacije i restrukturiranja trgovačkih društava te izrade prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima iz područja restrukturiranja i privatizacije.

ODSJEK ZA  GOSPODARSKE I ANALITIČKO-FINANCIJSKE POSLOVE

U Odsjeku se obavljaju poslovi analiziranja ekonomsko – financijskog poslovanja trgovačkih društava i izvještavanja tijela Grada, davanja mišljenja i ocjena na programe rada trgovačkih društava, davanja makro – ekonomskih smjernica za izradu programa rada trgovačkih društava, analiziranja i praćenja utjecaja tekućih gospodarskih mjera na komunalno gospodarstvo Grada, izrade prijedloga akata za izvršavanje Gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije i kapitalne potpore trgovačkim društvima, izrade osvrta na izvještaje o poslovanju trgovačkih društava i prijedloga odluka za skupštine trgovačkih društava, izrade prijedloga prethodnog mišljenja na promjene cijena komunalnih usluga, obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za Vijeće za zaštitu potrošača, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA ORGANIZACIJSKE I FINANCIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE TE RESTRUKTURIRANJE I PRIVATIZACIJU

U Odsjeku se obavljaju  poslovi vezani uz ocjenu financijskih izvještaja trgovačkih društava i organiziranosti trgovačkih društava te predlaganja mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja, sudjelovanja u izradi prijedloga, te izmjena i dopuna kolektivnih ugovora trgovačkih društava, praćenje primjene zakona i drugih propisa iz područja materijalnog - financijskog poslovanja, utvrđivanja osnovnih pretpostavki, načela i kriterija u procesu privatizacije i restrukturiranja trgovačkih društava, izrade prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima iz područja restrukturiranja i privatizacije, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.