clanak False

O Odjelu

11.12.2020.
Odjel za turizam za cilj ima informiranje i pružanje podrške građanima čiji projekti i programi svojom realizacijom aktivno doprinose rastu pozitivnih turističkih trendova prvenstveno povećanju broja dolazaka i noćenja te povećanju potrošnje  posjetitelja i turista u gradu Zagrebu. Da je Zagreb postao turistički hit i nezaobilazna destinacija pokazuje sve veći broj dolazaka stranih turista iz svih dijelova svijeta.

U posljednjih nekoliko godina Grad Zagreb bilježi intenzivan kontinuiran rast pozitivnih turističkih pokazatelja. Prema raspoloživim podacima vezanima uz broj dolazaka i noćenja turista od 2015. do 2019. godine, broj dolazaka turista se povećao za 34,91%, a broj noćenja za 46,26%. Prosječan godišnji rast dolazaka u promatranom razdoblju iznosio je 7,12% godišnje dok je broj noćenja prosječno rastao za 8,52% godišnje. 2019. godina je po pitanju turističkih dolazaka i noćenja bila rekordna godina s 1.454.019 dolazaka, odnosno 3,8% više u odnosu na 2018. godinu i 2.638.962 noćenja što predstavlja povećanje od 5,1% u odnosu na 2018. godinu. Najveći broj posjetitelja je došao iz Republike Koreje, Sjedinjenih američkih država, Njemačke, Italije i Kine, a zajedno su imali udjel od 25,95% u ukupnom broju dolazaka.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u promatranom razdoblju vidljiv je i snažan porast broja smještajnih objekata. Broj ugostiteljskih objekata za smještaj porastao je s 616 2015. godine na 1.031 u 2019. godini, odnosno za 67,37% dok je broj objekata za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu porastao s 969 2015. godine na 3.000 u 2019. godini što predstavlja rast od 209,69%. Broj objekata za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu je ostao skoro nepromijenjen, odnosno od 2015. godine, kada je zabilježeno 13 objekata, u 2019. godini poslovalo ih je 14.

Ukupno gledano, broj smještajnih objekata na području grada Zagreba je u promatranom razdoblju porastao za 152,91% uz prosječan godišnji rast od 21,58%.

Broj hotela u gradu Zagrebu u promatranom razdoblju je u kontinuiranom rastu uz naglasak na hotele visoke kategorije. U gradu Zagrebu posluje 71 hotel od kojih su u užem centru grada smještena 23. Gledano po broju hotela po gradskim četvrtima, najveći broj hotela nalazi se u GČ Donji grad u kojoj je smješteno 18 hotela nakon koje slijede GČ Trnje s 12 hotela i GČ Novi Zagreb – Zapad s 8 hotela. U GČ Gornji grad – Medvešćak nalazi se 5 hotela.

Zagreb je također stvorio najbolji turistički proizvod Republike Hrvatske „Advent u Zagrebu“ koji  je tri godine zaredom proglašen najpoželjnijom europskom adventskom destinacijom uz istovremenu snažnu ekspanziju kulturnih, zabavnih i sportskih događanja koji privlače posjetitelje tijekom cijele godine i koji snažno ograničavaju utjecaj sezonalnosti.

Sve te činjenice predstavljaju izazov ali i dužnost da se turizam u gradu Zagrebu provodi organizirano i stručno. Ciljevi razvoja turizma uključuju povećanje turističke potrošnje, produljenje boravka turista,  podizanje konkurentnosti i atraktivnosti turizma Grada Zagreba, pokretanje razvojno investicijskih projekata turističke infrastrukture te edukacija i poticanje novih zapošljavanja na području turizma i ugostiteljstva.