clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o najmu stanova

21.07.2023.
Poštovani,
 
Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o najmu stanova koje se provodi u razdoblju od 21. srpnja 2023. do 20. kolovoza 2023.
 
Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju klikom na poveznicu dolje.
 
Nacrt prijedloga Odluke o o najmu stanova
 
Obrazac za sudjelovanje javnosti
 
Sastav radne skupine za izradi nacrta prijedloga Odluke

Otvorena savjetovanja