clanak False

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima

03.05.2017.

2017.