clanak False

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars CoV 2 (COVID-19)

22.01.2021.
Poštovani,
 
Gradski zastupnik Gradske skupštine Grada Zagreba Marko Torjanac, mag. art. otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars CoV 2 (COVID-19) u razdoblju od 22. siječnja - 21. veljače 2021.
 
Odlukom o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19) (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20) propisani su korisnici, uvjeti, iznos i postupak dodjele jednokratne potpore samostalnim umjetnicima kako bi se ublažile negativne posljedice uzrokovane koronavirusom Sars-Cov-2 (COVID-19). 
 
Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19) predlaže se u dosadašnjoj Odluci kategoriju mladih samostalnih umjetnika do 30 godina starosti kao korisnike potpore zamijeniti kategorijom svih ostalih samostalnih umjetnika jer je ona diskriminatorna prema samostalnim umjetnicima koji nemaju priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, a stariji su od 30 godina. Također se predlaže izmijeniti uvjete za dodjelu potpore koji se odnose na duljinu prijavljenog prebivališta ili boravišta na području Grada Zagreba te na duljinu članstva u umjetničkoj strukovnoj udruzi na način da samostalni umjetnici imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba minimalno 2 mjeseca prije dana objave poziva i članstvo u umjetničkoj strukovnoj udruzi započeto najkasnije do 31. prosinca 2020. jer velik broj umjetnika nije imao razloge mijenjati boravište do izbijanja krize kao ni učlanjivati se u strukovne umjetničke udruge budući svoja i inače skromna primanja nisu htjeli dodatno opterećivati članarinom.
Odluku o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19) predlaže se dopuniti odredbom da će gradonačelnik Grada Zagreba raspisati novi javni poziv za dodjelu potpora temeljem izmijenjene i dopunjene Odluke te da će se postupci dodjele potpore započeti do stupanja na snagu izmijenjene i dopunjene odluke dovršiti prema odredbama Odluke o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars CoV 2 (COVID-19) (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20) jer je javni poziv objavljen 24. prosinca 2020. i postupak odobravanja i dodjele potpora je u tijeku. Također se predlaže da korisnici kojima je dodijeljena potpora na temelju Odluke o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars CoV 2 (COVID-19) (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20) ne mogu podnijeti prijavu na temelju izmijenjene i dopunjene odluke jer se na temelju navedene odluke dodjeljuje jednokratna potpora i korisniku koji ispunjava uvjete može biti dodijeljena samo jednom.
 
Primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars CoV 2 (COVID-19) možete staviti putem obrasca sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju (word).


Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju 

Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj potpori Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars CoV 2 (COVID-19) ​

Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20 ​

2021.