clanak False

Monitoring na gradskim vrtovima

19.04.2017.
Obzirom da se naši gradski vrtovi nalaze u urbanom okruženju, konstantno su ugroženi trajnim ili povremenim onečišćenjima iz različitih izvora (promet, industrija, odlaganje otpada ili rukovanje opasnim tvarima kao i incidentne situacije), uspostavljen je program motrenja i redovitog izvještavanja o stanju tla i vode, unosu onečišćenja i zdravstvenoj ispravnosti poljoprivrednih proizvoda.