clanak False

Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara pozivni centar i jedinstvenu e-mail adresu

30.08.2020.

U svrhu podrške dionicima sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 26. kolovoza 2020., otvorilo je pozivni centar u kojem će svakog radnog dana, od 8-17 h na tri telefonske linije biti osigurana podrška vezano uz primjenu "Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.".

Linije za podršku dionicima sustava:

- rani i predškolski odgoj i obrazovanje te razredna nastava (1.-4. razred osnovne škole):  01/4594 181
- predmetna nastava u osnovnim školama (5.- 8. razred): 01/4594 182
- srednje škole i učenički domovi: 01/4594 183

Upiti se mogu poslati i e-mailom, na adresu: idemouskolu@mzo.hr

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 

ARHIVA