clanak False

Javno predstavljanje prijedloga Integriranog višenamijenskog plana upravljanja urbanim šumama Grada Zagreba

17.09.2020.Dana 15. rujna 2020 održano je online Javno predstavljanje prijedloga Integriranog višenamijenskog plana upravljanja urbanim šumama Grada Zagreba, razvijenog u sklopu projekta „Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva (URBforDAN). Projekt URBforDAN provodi se u sklopu Programa transnacionalne suradnje INTERREG DUNAV 2014.-2020.
Integrirani višenamijenski plan upravljanja (IMMP) park šumama Grada Zagreba sadrži “Smjernice za strateško planiranje razvoja park šuma Grada Zagreba”, Operativni plan za park šumu Grmošćica
Fokus područje, Grmoščica je ujedno i pilot područje na kojem će provode aktivnosti koje uključuju uređenje i ​​opremanje šume urbanom opremom. Također, uređuju se tri biciklističke staze radi sigurnosti svih korisnika. Postaviti će se info ploče i oznake, izraditi će se i urediti poučna staze te će se urediti i opremiti nogometno igralište. Organizirati će se edukacije u “zelenoj učionici”, intenzivne promotivne aktivnosti, radionice s vlasnicima i korisnicima urbanih šuma, ali i istraživačke aktivnosti poput istraživanja i prezentacije potencijala budućeg razvoja i upravljanja Grmoščicom.
Opće informacije o projektu Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima Dunavskog sliva (URBforDAN) predstavio je Sergej Šimpraga -voditelj projekta Grad Zagreb)
Integrirani višenamijenski plan upravljanja urbanim šumama Grada Zagreba predstavio je izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec (Šumarski fakultet)
Provedba operativnog plana za park šumu Grmošćica predstavio je Ninoslav Matšević- voditelj projekta (Hrvatske Šume)
 
Napredak projekta URBforDAN pratite na sljedećim poveznicama:

Web - http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/urbfordan
Facebook - https://www.facebook.com/Urbfordan/