clanak False

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2020. godini

22.09.2020.

Na temelju članka 12. Zaključka o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine Zagreba u 2020. godini (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/20), Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, objavljujeJAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine
u 2020. godini
 


 
1.    PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za korištenja sredstava ostvarenih iz lovozakupnine  u 2020. godini.
 
 

2.   NAMJENA  Lovozakupnicima će se sredstva ostvarena od lovozakupnine dodijeliti za sljedeće namjene:
1. osiguranje lovišta za štete od divljači na poljoprivrednim kulturama,
2. unos  sitne divljači,
3. odstrel lisice I čaglja,
4. nabavu repelenata 
5. prihranu i prehranu divljači.


3.  KORISNICI
 Korisnici sredstava mogu biti lovozakupnici koji su pravo lova u lovištima stekli zakupom (dalje u tekstu: lovozakupnici), nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije određene ovim pozivom.


 
4.  KRITERIJI
- razmjer osiguranih vlastitih financijskih sredstava,
- razmjer osigurane potrebne infrastrukture (organizacijske, komunalne, prometne).
 
5.  IZNOSI SREDSTAVA
 
5.1.Sredstva za osiguranje šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama odobriti će se lovozakupniku koji je sklopio policu osiguranja za ovu namjenu za tekuću godinu..
Sredstva će se za ugovorenu premiju osiguranja za tekuću godinu odobriti u cijelosti.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se na obrascu GZ/1.
 
5.2. Lovozakupniku koji je u tekućoj godini kupio i u lovište unio sitnu divljač, mogu se odobriti sredstva:
  • u iznosu od 60,00 kuna po kljunu, do ukupno najviše 100 kljunova po lovištu, za fazansku divljač 16 tjedana i više starosti;
  • u iznosu od 450,00 kuna po repiću zeca običnog do najviše 10 repića po lovištu.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se na obrascu GZ/2.
5.3.Lovozakupniku koji je u tekućoj godini izvršio odstrel lisica i čagljeva mogu se odobriti sredstva u visini od 200,00  kuna po repu lisice i 500,00 kuna po repu čaglja uz dostavljene zapisnike o obavljenom lovu i potvrde o podrjetlu divljači. Maksimalni broj odstrjeljenih jedinki određuje se sukladno Lovnogospodarskoj osnovi za lovište.Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se na obrascu GZ/3.


5.4. Lovozakupniku koji je u tekućoj godini nabavio repelente za sprečavanje šteta od divljači odobriti će se sredstva u visini od 3.000,00 kuna po ispostavljenim računima. Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se na obrascu GZ/4.
 
5.5. Lovozakupniku koji je u tekućoj godini nabavio materijal i utrošio sredstva za prihranu ili prehranu divljači ,odobriti sredstva će se sredstva u iznosu do 5.000,00 kuna. po ispostavljenim računima.
Zahtjevi za odobrenje sredstava podnose se na obrascu GZ/5.
Najviši ukupni godišnji iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 60.000,00 kuna.

6.  DOKUMENTACIJA  Dokumentacija je utvrđena na propisanim obrascima koji se objavljuju sa ovim Javnim pozivom i čine njegov sastavni dio. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 311, svakim radnim danom od 8 do 15,30 sati.


7.  TRAJANJE PRIKUPLJANJA ZAHTJEVA Zahtjevi će se prikupljati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.10.2020.

8.  PREDAJA ZAHTJEVA  Zahtjevi se na propisanim obrascima i propisanom dokumentacijom predaju Područnom uredu gradske uprave Novi Zagreb, Av. Dubrovnik 12. Zagreb, soba 17, svakim radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.

9.  ROK ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA

 Zahtjevi će se riješiti u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.
 


OBRAZAC GZ/1 OSIGURANJE ŠTETA OD DIVLJAČI NA POLJOPRIVRENIM KULTURAMA

OBRAZAC GZ/2 UNOS SITNE DIVLJAČI (FAZAN, ZEC)

OBRAZAC GZ/3 ODSTREL LISICE I ČAGLJA

OBRAZAC GZ/4 NABAVA REPELENATA

OBRAZAC GZ/5 PRIHRANA I PREHRANA DIVLJAČI