clanak False

Javni poziv za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti

01.07.2019.
Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za mjeru iz članka 1. točke 2. Pravilnika.
Obavijest o objavi Javnog poziva objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst na stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o., poslovna jedinica Poduzetnički centar - Plavi ured (dalje u tekstu: Plavi ured) (www.plaviured.hr ).
Potpora na temelju ovog javnog poziva ne može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje od Grada Zagreba i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.
Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.11.2019. godine.Javni poziv za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti

ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE ZA PROIZVODNE DJELATNOSTI