clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.

01.03.2022.
1.  Tekst javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.
2.  Korisničke upute za Podnositelje prijava za korištenje modula ePrijavnice
3.  Upute za prijavitelje
4.  Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21 i 6/22)
5.  Program financiranja udruga iz područja zaštite potrošača, promicanja poduzetništva i obrta, promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoja turizma u 2022.  (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 
 
Natječajna dokumentacija:
 
  6.  Obrazac A1 Prijava na Javni natječaj i proračun – prijava se podnosi isključivo u elektroničkom obliku putem on line servisa e-Pisarnice
  7.  Obrazac A2 Troškovnik programa ili projekta 2022.
  8.  Obrazac A3 Izjava o partnerstvu
  9.  Obrazac A4 Životopis voditelja programa ili projekta
10.  Obrazac A5 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja u 2022.
 
Obrasci za provedbu Javnog natječaja i izvještavanje koji se ne prilažu prijavi na natječaj:
 
  11.  Obrazac B1 Ugovor o financiranju programa ili projekta
  12.  Obrazac B2  Ocjena kvalitete, vrijednosti programa ili projekta
  13.  Obrazac B3a Izvještaj o izvršenju programa ili projekta
  14.  Obrazac B3b Financijski izvještaj o izvršenju programa ili projekta
  15.  Obrazac B3c Sažetak financijskog izvještaja o izvršenju programa ili projekta
 
Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

PRIJAVI SE NA NATJEČAJ
 
Za sva pitanja možete se obratiti na email: kristina.rudelj@zagreb.hr

Javni natječaji za financiranje programa i projekata udruga za 2022.