clanak False

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta

19.04.2017.


USVOJENI PLAN:

Izmjene i dopune GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA SESVETA (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/15)

 

1. TEKSTUALNI DIO

                                     KARTOGRAMI

                                     OSTALI OBVEZNI PRILOZI_drugi dio
                                     OSTALI OBVEZNI PRILOZI_treći dio
 

                              

 

2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000)

 

2a. LEGENDE:

- 1 Korištenje i namjena prostora
- 2 Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
- 3a Prometna mreža
- 3b Komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
3c Komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom
- 4a Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Urbana pravila
- 4b Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra
- 4c Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite


 

Tijek postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana:


1. Odluka o izradi

2. Prethodna rasprava

3. Javna rasprava

       3.1. TEKSTUALNI DIO

      

       3.2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000)

 

        3.3. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIMJEDBI


4. Ponovna javna rasprava


      4.1. TEKSTUALNI DIO

 

       4.2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000)

 

  • LEGENDE:

- Korištenje i namjena prostora
- Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
- Prometna mreža
- Komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
Komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Urbana pravila
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite

 

        4.3. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIMJEDBI


5. Druga ponovna javna rasprava

       5.1. TEKSTUALNI DIO

 

       5.2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000)

 

  • LEGENDE:

- Korištenje i namjena prostora
- Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
- Prometna mreža
- Komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
Komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Urbana pravila
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite

 

        5.3. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIMJEDBI
6. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana
 

       6.1. TEKSTUALNI DIO

 

       6.2. KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1 : 5000)

 

  • LEGENDE:

- Korištenje i namjena prostora
- Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
- Prometna mreža
- Komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
Komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Urbana pravila
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode i nepokretna kulturna dobra
- Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene planskih mjera zaštite