clanak False

ITU - „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam - EKOMUZEJ BISTRA“

17.05.2021.
Poziv u modalitetu izravne dodjele (bespovratna sredstva) „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA“, referentne oznake: KK.06.1.1.16, objavljen je 19. kolovoza 2020.
 
Cilj Poziva jest obnova i rekonstrukcija zgrade stare škole u Poljanici Bistranskoj, sagrađene 1877./78. godine. Riječ je o zgradi upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, koja će se u sklopu provedbe ovog Projekta revitalizirati u suvremen i moderno opremljen kulturno-turistički centar za predstavljanje baštine Bistre i bistranskoga kraja na suvremen i inovativan način prema konceptu ekomuzeja.
 
Važno je istaknuti da će se, nakon završetka revitalizacije i opremanja objekta, sadržaji i aktivnosti organizirati na nekomercijalan način radi ispunjavanja kulturnih i društvenih potreba građana Bistre, ali i cijele Urbane aglomeracije Zagreb. Namjena obnovljenog objekta pretežito je kulturne prirode pa se u ekomuzeju neće obavljati gospodarska djelatnost, nego će se ostvariti sadržaji kao što su organizacija radionica, skupova, manifestacija, tribina i sl., kojima je cilj animirati i uključiti lokalno stanovništvo u rad organizacija civilnog društva, promicati sve oblike kulturnog stvaralaštva te skrbiti za ostvarivanje kulturnih, društvenih i drugih interesa stanovnika Bistre. 
 
Dio prostora namjerava se koristiti u svrhu promocije Bistre kao turističke destinacije te će se u tom dijelu osnovati turistički informativni centar, čime će se dodatno unaprijediti turistička atraktivnost ovog područja.
 
Svi navedeni sadržaji bit će dostupni javnosti bez ikakve naknade.
 
Poziv je zatvoren 18. rujna 2020.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava bio je 10.110.430,40 kuna, uz najvišu stopu sufinanciranja od 85 %.
 
Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva jest Općina Bistra. Prihvatljivi partner Općine Bistra na ovom Projektu jest Udruga Ekomuzej Bistra, dok je obavezni partner Turistička zajednica Zagrebačke županije.