clanak False

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

29.11.2023.

 - Područni pododsjek Trnje
Zbog obnove zgrade na lokaciji Ulica Grada Vukovara 56a, zahtjevi se zaprimaju u svim drugim Područnim uredima (osim u PU Centar, Trnje i Maksimir)

Voditeljica Područnog pododsjeka Trnje - Nada Jeličić
Tel:01 610-0915
Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva).