clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu

21.10.2021.

Područni odsjek Donji grad (Centar) 
E-mail: donji.grad@zagreb.hr

 

Voditeljica Područnog odsjeka Donji grad - Mirella Šušak Cvetković
Tel: 01/ 7002-560
E-mail: mirella.susak-cvetkovic@zagreb.hr

Područni odsjek Podsljeme (Centar)
E-mail: podsljeme@zagreb.hr

 

Voditeljica Područnog odsjeka Podsljeme: Jasminka Rauch, dipl. polit.
Tel: 01/ 556-3705, faks: 463-7706
E-mail: Jasminka.Rauch@zagreb.hr

 


Obavljaju se poslovi stručne, organizacijske, administrativne i tehničke pripreme i obrade sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izrade programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izrade nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture, planova komunalnih aktivnosti, planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranja s građanima i udrugama građana, prikupljanja podataka o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganja rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranja i provođenja mjesnih zborova građana, vođenja evidencija o sastavu i radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, obrade zahtjeva, izrade akata i vođenja evidencija u vezi s korištenjem objekata i prostora mjesne samouprave, sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te drugi poslovi iz djelokruga područnih odsjeka.


Primanje stranaka: Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.