clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

27.09.2023.

Područni odsjek Donji grad (Centar) 
Trg Petra Svačića 17
E-mail: donji.grad@zagreb.hr

Voditeljica Područnog odsjeka Donji grad - Mirella Šušak Cvetković
Tel: 01/ 7002-560
E-mail: mirella.susak-cvetkovic@zagreb.hr

Područni odsjek Podsljeme (Centar)
Šestinski trg 10
E-mail: podsljeme@zagreb.hr

Voditelj Područnog odsjeka Podsljeme: kontakt osoba
Tel: 01/ 556-3705, faks: 463-7706

Obavljaju se poslovi stručne, organizacijske, administrativne i tehničke pripreme i obrade sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izrade programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izrade nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture, planova komunalnih aktivnosti, planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranja s građanima i udrugama građana, prikupljanja podataka o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganja rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranja i provođenja mjesnih zborova građana, vođenja evidencija o sastavu i radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, obrade zahtjeva, izrade akata i vođenja evidencija u vezi s korištenjem objekata i prostora mjesne samouprave, sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te drugi poslovi iz djelokruga područnih odsjeka.


Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.