clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

27.09.2023.

Područni odsjek Trnje (Trnje)
Mjesni odbor Vrbik
Ulica Lavoslava Ružičke 26

E-mail: trnje@zagreb.hr

Voditeljica Područnog odsjeka Trnje: Martina Jakovina
Tel: 01 410- 7350
E-mail: martina.jakovina@zagreb.hr

Poslovi mjesne samouprave koji se odnose na stručnu, organizacijsku, administrativnu i tehničku pripremu i obradu sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izradu programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izradu nacrta planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranje s građanima i udrugama građana, prikupljanje i obradu podataka o radu tijela mjesne samouprave i o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganje rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranje i provođenje mjesnih zborova građana, te organiziranje i provođenje civilne zaštite u oblicima mjesne samouprave.

Primanje stranaka:  Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.