clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost

27.09.2023.

Područni odsjek Trešnjevka – sjever (Trešnjevka)

E-mail: tresnjevka-sjever@zagreb.hr

Voditeljica Područnog odsjeka Trešnjevka - sjever: Antonietta Gretić, dipl.iur. 
Tel: 01 658-5764, faks: 01 658-5765
E-mail:  Antonietta.Gretic@zagreb.hr

Područni odsjek Trešnjevka – jug (Trešnjevka) 

E-mail: tresnjevka-jug@zagreb.hr

Voditeljica Područnog odsjeka Trešnjevka - jug: Marijana Hrestak, dipl. ing.
Tel: 01 658-5759, faks: 01 658-5760
E-mail: Marijana.Hrestak@zagreb.hr

Poslovi mjesne samouprave koji se odnose na stručnu, organizacijsku, administrativnu i tehničku pripremu i obradu sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izradu programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izradu nacrta planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranje s građanima i udrugama građana, prikupljanje i obradu podataka o radu tijela mjesne samouprave i o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganje rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranje i provođenje mjesnih zborova građana, te organiziranje i provođenje civilne zaštite u oblicima mjesne samouprave.

Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.