lista bez dat + 138716

Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije - 1. i 2. fazaKORISNIK:
Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.
PARTNERI: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija
FOND: Kohezijski fond (KF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Povezanost i mobilnost
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  23.436.068,75 HRK    
EU SUFINANCIRANJE:  15.936.526,75 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. listopada 2016. do 30. travnja 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Master plan prometnog sustava poboljšana je prometna dostupnost područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije kroz razvoj učinkovita i održiva prometnog sustava, omogućena veća mobilnost stanovništva korištenjem oblika prijevoza koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo, pojačana povezanost županija s gradom te su integrirani prometni podsustavi kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja s posebnim naglaskom na integriranje sustava javnog prijevoza i povećanje sigurnosti prometa.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Projekt je pridonio osiguranju ekološke i socijalne održivosti te energetske učinkovitosti, povećanju sigurnosti prometa i zaštite okoliša, unaprjeđenju učinkovitosti prometnog sustava, unaprjeđenju dostupnosti i socijalne uključenosti žitelja, unaprjeđenju modalne razdiobe motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza, ekološki prihvatljivih i alternativnih oblika prijevoza.
 
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: damir.kapudija@ipzp.hr

Provedeni projekti