clanak False

Držanje domaćih životinja

19.04.2017.
Područja u Gradu Zagrebu na kojima je dozvoljeno držanje domaćih životinja pod uvjetima utvrđenim zakonom i drugim propisima s područja veterinarstva, stočarstva i zaštite životinja određena su Naredbom o određivanju područja Grada Zagreba na kojima se dopušta držanje domaćih životinja.

Na području Grada Zagreba dopušta se držanje domaćih životinja izvan granica generalnih urbanističkih planova grada Zagreba i Sesveta, te iznimno unutar granica Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba na području koje se nalazi izvan linije granice koja se može vidjeti na: https://geoportal.zagreb.hr/Karta (u "katalogu slojeva/ upravljanje prostorom" odabrati "granice dopuštenog držanja domaćih životinja").