clanak False

Doznajte više o toj temi iz izvješća Komunalnog redarstva

19.04.2017.

Komunalno redarstvo nadzire provedbu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, objavljenom u Sl. Glasniku br. 21/08, (članka 8, 11 i 14), kojom su propisani uvjeti držanja pasa, kretanje te ponašanje vlasnika, kao i prekršajne sankcije s time u vezi.

Komunalno redarstvo obavlja svakodnevnu pojačanu kontrolu nad kretanjem pasa na javnim površinama u Gradu. 

Kako se u nadzoru događa da vlasnici pasa odbijaju dati osobne podatke, te je u takvim slučajevima bez prisustva policijskih djelatnika, otežano uredovanje redarstva, kad god je to moguće, kontrola terena provodi se u suradnji s djelatnicima policije. Nadzor se provodi tako da se vlasnicima i voditeljima pasa daje upozorenje o vođenju pasa na javnim površinama i sve potrebne informacije sa time u svezi te se također i pokreću prekršajni postupci. 

U sklopu akcije nadzora nad spomenutom Odlukom, koja se provodi na području Grada u popodnevnim satima, sa djelatnicima policije obilaze lokacije u Gradu i obavlja se nadzor, kako bi se navedeni problem smanjio odnosno riješio. 

Novčanom kaznom od 600,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako: izvede kućnog ljubimca na javne površine i prostore gdje je to zabranjeno, ne nosi pribor za čišćenje fekalija i ne očisti površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti i ako izvede na javne piovršine psa bez povodca. 

Komunalo redarstvo je u 2010. godini izdalo 151 prekršajni nalog, a u 2011. izdano je 229 obveznih prekršajnih naloga.

Po Gradu je postavljeno 183 posuda u koje se odlažu fekalije kućnih ljubimaca. Posude se prazne svakodnevno u centru Grada, a u široj okolici jedan put tjedno. Pseće fekalije odlažu se na deponij komunalnog otpada. 

Primjećeno je da građani u posude odlažu i drugi komunalni otpad, više od 50 %, te da vrećice u vrlom kratkom periodu od postave nestaju, odnosno iste se kradu. 

Ovim putem apeliramo na građene i napomnjemo da posude služe samo za odlaganje psećih fekalija, a ne i ostalog komunalnog otpada, te da ne kradu vrećice u koji se odlaže isti, a sve sa razlogom da se problem psećih fekalija u Gradu smanji odnosno riješi