clanak False

Česta pitanja

11.01.2022.

Tko može ostvariti novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata povodom Uskrsa i Božića?
Novčanu pomoć mogu ostvariti hrvatski branitelji s prebivalištem evidentiranim u gradu Zagrebu i to:
- hrvatski branitelji korisnici prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- hrvatski branitelji korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
Potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14 te na slijedećim brojevima telefona: 01/6100 368, 01/6100 330 i 01/6100 343.
 
https://www.zagreb.hr/novcana-pomoc-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinsko/139354
 
Tko može koristiti bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u specijalnim bolnicama ili lječilištima i gdje se podnose zahtjevi?
Bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom u trajanju od 14 dana mogu koristiti:
-  hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata s prebivalištem u gradu Zagrebu
-  korisnici obiteljske invalidnine sa statusom člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Zahtjevi za medicinsku rehabilitaciju podnose u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, kontinuirano, a sve potrebne informacije mogu se dobiti i putem telefona: 01/6100 343, 01/6100 367.
 
https://www.zagreb.hr/medicinska-rehabilitacija-hrvi/2418
https://www.zagreb.hr/medicinska-rehabilitacija-clanova-obitelji-smrtno-/73735
 
Što su javne radne aktivnosti Grada Zagreba i tko može sudjelovati u njima?
Javne radne aktivnosti su dobrovoljne, ekološke radne aktivnosti na opće dobro u kojima mogu sudjelovati nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposleni građani grada Zagreba s prebivalištem u gradu Zagrebu, a koji su evidentirani na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb.  
 
Što se ostvaruje temeljem sudjelovanja u javnim radnim aktivnostima i gdje se podnose zahtjevi?
Sudjelovanjem u javnim radnim aktivnostima u trajanju od 40 sati nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposleni građani grada Zagreba stječu pravo na stručno osposobljavanje i usavršavanje (prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju) ili pravo na medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana u lječilištima ili toplicama.
Zahtjevi za sudjelovanje u javnim radnim aktivnostima podnose se u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, telefon 01/6100 343. Informacije o terminima zaprimanja zahtjeva objavljuju se na web stranici Grada Zagreba, Gradskog ureda za branitelje (u rubrici aktualno), putem medija te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb.   
 
https://www.zagreb.hr/javne-radne-aktivnosti/62624  
 
Tko može koristiti sistematske preglede i gdje se podnose zahtjevi?
Preventivne sistematske preglede mogu koristiti:
- hrvatski branitelji s prebivalištem u gradu Zagrebu
- korisnici obiteljske invalidnine sa statusom člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s prebivalištem u gradu Zagrebu
Zahtjevi za sistematske preglede podnose se u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, telefon 01/6100 368. Informacije o terminima zaprimanja zahtjeva objavljuju se na web stranici Grada Zagreba, Gradskog ureda za branitelje (u rubrici aktualno) i putem medija.
 
https://www.zagreb.hr/sistematski-pregledi-za-hrvatske-branitelje-i-clan/108053
  
Tko može koristiti obiteljske pakete (pakete hrane) i gdje se podnose zahtjevi?
Obiteljske pakete (pakete hrane) mogu koristiti hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji čiji mjesečni prihodi ne prelaze 1.380,00 kn po članu obiteljskog kućanstva.
Zahtjevi se podnose u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, kontinuirano. Sve potrebne informacije mogu se dobiti i putem telefona: 01/6100 368.

https://www.zagreb.hr/pravo-na-pomoc-u-obiteljskim-paketima-hrane/128136
  
Na što umrli hrvatski ratni vojni invalid/hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ima pravo vezano uz pogreb?
Umrli hrvatski ratni vojni invalid/hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ima pravo na dio troškova pogreba i na odavanje vojne počasti na sahrani/ispraćaju na području Republike Hrvatske. Troškovi pogreba propisani su i taksativno navedeni u članku 5. Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine 51/18).
 
Kome se članovi obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida/hrvatskog branitelja iz Domovinskog ratatrebaju javiti radi ostvarivanja navedenog prava?
Kada premine hrvatski ratni vojni invalid/hrvatski branitelj tada članovi obitelji, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja je sposobna organizirati pogreb, javlja se u Gradski ured za branitelje Grada Zagreba, Vodnikova 14.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 01/6100 385.
 
Što je potrebno dostaviti od dokumentacije?
Potrebno je dostaviti:
- odgovarajući dokaz o smrti (smrtni list, potvrdu o smrti, otpusnicu iz bolnice ili sl.).
Također je potrebno prije dolaska u Gradski ured za branitelje odabrati pružatelja usluge (pogrebno i komunalno poduzeće-radi pisanja narudžbenica koje pokrivaju dio pogrebnih troškova) i potrebno je dogovoriti termin pogreba (datum, mjesto i vrijeme održavanja pogreba) radi organiziranja vojnih počasti ukoliko obitelj to želi.  
Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja i dokaz o prebivalištu umrloga Ured pribavlja po službenoj dužnosti.
 
https://www.zagreb.hr/osnova-po-kojem-se-izvodi-pravo-i-opseg-koristenja/2498
https://www.zagreb.hr/mogućnost-refundacije-troškova-pokopa/2500
https://www.zagreb.hr/posmrtna-skrb-hrvatskih-branitelja/2419

Tko ima pravo na besplatan komunalni priključak?
Tko ima pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa?
Koja je potrebna dokumentacija prilikom podnošenja zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalnog priključka i komunalnog doprinosa?


https://www.zagreb.hr/komunalno-opremanje-i-komunalni-doprinosi/2420

Kako se ostvaruju statusna i druga prava?

https://www.zagreb.hr/statusi-i-druga-prava/142121