clanak False

Socijalni plan Grada Zagreba 2014. - 2020.

23.07.2020.

SOCIJALNI PLAN Grada Zagreba 2014. 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/1423/16, 4/21 - Zaključak (produženje provedbe Socijalnog plana) izrađen je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi koji propisuje obvezu socijalnog planiranja tijelima regionalne i lokalne samouprave.

Dokument daje prikaz dosadašnjih postignuća i resursa te postavlja ciljeve i prioritete u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Usklađen je s ciljevima socijalne politike koji su zadani na europskoj i nacionalnoj razini.

Navedeni Plan donijela je Gradska skupština Grada Zagreba na 16. sjednici, 24. srpnja 2014. godine, na prijedlog Savjeta za socijalnu skrb.

VIZIJA SOCIJALNOG PLANA
Grad Zagreb je grad po mjeri svakog građanina koji osigurava kvalitetu života uvažavajući načela pravednosti, jednakosti i poštivanja ljudskih prava, a socijalne usluge su pravovremene, ciljane i dostupne svima.


MISIJA SOCIJALNOG PLANA
Sustavno unapređenje socijalnih usluga koje se pružaju uz minimalne administrativne zahtjeve i učinkovitu međusektorsku suradnju te njihovo kontinuirano prilagođavanje individualnim potrebama građana i standardima kvalitete socijalnih usluga.

 

AKCIJSKI PLAN za 2017. Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. 2020. 

AKCIJSKI PLAN za 2018. Socijalnog plana Grada Zagreba 2014.  2020. 

AKCIJSKI PLAN za 2019. Socijalnog plana Grada Zagreba 2014.  2020. 

AKCIJSKI PLAN za 2020. Socijalnog plana Grada Zagreba 2014. 
 2020.