clanak False

Prostorno uređenje i graditeljstvo


On-line predaju zahtjeva za izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva  (eZahtjev za eDozvolu Grada Zagreba) možete izvršiti ovdje