clanak False

Pravo na pomoć u obiteljskim paketima hrane

02.08.2023.
Pravo na pomoć u obiteljskim paketima utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22 i 8/23).
Detaljnije informacije o navedenom pravu hrvatski branitelji mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Sektor za branitelje na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14 ili na tel. 6100-368, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.

Zahtjev za obiteljske pakete
Izjava u svrhu korištenja obiteljskih paketa
Popis dokumentacije u svrhu korištenja obiteljskih paketa hrane
Uputa o pravima ispitanika - obiteljski paketi hrane