clanak False

Ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

03.01.2022.
Ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

Člankom 35. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22 i 29/22) utvrđeno je da pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju osobe s invaliditetom koje nisu zapolene, i to:

slijepe, gluhe i gluhoslijepe osobe,

- osobe s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama (mentalnom retardacijom),
- osobe s autizmom,

- osobe s utvrđenim funkcionalnim poremećajima i motoričkim oštećenjima ekstremiteta što su uzrokovani bolestima i ozljedama te prirođenim malformacijama i deformitetima neurološkoga (multipla skleroza, miastenia gravis, cerebralna paraliza), mišićnoga koštanog sustava (mišićna distrofija), drugih organskih sustava (bulozna epidermoliza, dijalizirani i transplantirani bolesnici) kao i osobe s traumatskim amputacijama ili stečenim gubicima ekstremiteta, koje zbog navedenih bolesti, oštećenja i funkcionalnih poremećaja imaju postotak tjelesnog oštećenja od najmanje 70%,

- osobe liječene zbog dijagnoza iz skupine težih duševnih bolesti koje dovode do trajne nesposobnosti za rad, privređivanje i samostalni život.

Sukladno odredbi članka 3. stavka 1. Odluke o socijalnoj skrbi, prava socijalne skrbi Grada Zagreba ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu, stranci pod privremenom zaštitom i članovi njihovih obitelji te članovi obitelji azilanata i članovi obitelji stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a kojima je međunarodna zaštita odobrena sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu zahtjeva.
Popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Dokaz o invaliditetu – Rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja ili Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja.
2. Za nezaposlene (osobe s invaliditetom)– Uvjerenje od nadležne službe za zapošljavanje ili potvrda o visini dohotka od Porezne  uprave.                                                                                                                                         
3. Za umirovljenike (osobe s invaliditetom) – Rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine,
4. Za učenike/studente (osobe s invaliditetom) - Potvrda o školovanju/studiranju
5. Preslika važeće osobne iskaznice (za osobe koje nemaju osobnu iskaznicu – Uvjerenje o prebivalištu iz MUP-a koje nije starije od 6.mjeseci)
Zahtjevi se predaju isključivo u pisarnicama Područnih ureda gradskih upravnih tijela Grada Zagreba svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, i to na sljedećim lokacijama:

PU Centar – Ilica 25
PU Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
PU Dubrava – Dubrava 49
PU Maksimir – Petrova 116
PU Medveščak – Draškovićeva 15
PU Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12
PU Pešćenica – Zapoljska 1
PU Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4
PU Susedgrad- Sigetje 2
PU Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
PU Trnje – Ulica grada Vukovara 56a

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati!
Popis odobrenih zahtjeva bit će dostavljen ZET-u. 

OBRAZAC:

Obrazac zahtjeva za izdavanje besplatne godišnje karte