clanak False

Odabir javno najamnih stanova na lokaciji Podbrežje, GČ Novi Zagreb-zapad

08.06.2018.

Natječajem za davanje u najam javno najamnih stanova na lokaciji Podbrežje, Gradska četvrt Novi Zagreb-zapad, oglašenim dana 20. rujna 2017., točkom 1. utvrđeno je da su predmet davanja u javni najam ukupno 200 stanova s pripadcima i to:
 
   -  133 jednosobna stana (oznake 1S) s pripadajućim PGM/PM, površine od 46,57 m2 do 54,79 m2;
-    30 jednoipolsobnih stanova (oznake 1,5S) s pripadajućim PGM/PM, površine od 64,29 m2 do 66,53 m2;
-    11 jednoipolsobnih stanova (oznake 1,5S_INV) s pripadajućom G/PM, površine od 65,29 m2 do 66,23 m2 (stanovi prilagodiljivi potrebama osobama s invaliditetom);
-    13 dvosobnih stanova s (oznake 2S) pripadajućom G/PM, površine od 70,91 m2 do 72,41 m2,
-      7 dvosobnih stanova (oznake 2S_INV) s pripadajućim PM, površine od 70,70 m2 do 76,75 m2 (stanovi prilagodiljivi potrebama osobama s invaliditetom);
-      3 trosobna stana (oznake 3S) s pripadajućom G/PM površine od 94,59 m2 do 95,78 m2; 
-      3 troipolsobna stan (oznake 3,5S) s pripadajućom G/PM, površine od 102,28 m2 do 109,38 m2
 1 jednosobni stan, površine 41,82 m2
 
            Gradonačelnik Grada Zagreba dana 24. svibnja 2018. utvrdio je Konačnu listu reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova na lokaciji Podbrežje, Gradska četvrt Novi Zagreb-zapad.
 
            Sukladno članku 17. stavku 1. Odluke o najmu javno najamnih stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/09,  22/09 i 26/14)  Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova, osobe uvrštene na Konačnu listu reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova na lokaciji Podbrežje, Gradska četvrt Novi Zagreb-zapad, poziva na odabir stana prema redoslijedu na Konačnoj listi i prema iskazanom interesu glede sobnosti.
            Osobama navedenim u pregledu za odabir će se uputiti i pisani poziv.  
 
            Ukoliko netko od pozvanih osoba na odabir stana odustane od odabira stana prema iskazanoj sobnosti, brisat će se sa Konačne liste, a Povjerenstvo će uputiti pisani poziv prvoj idućoj osobi raspoređenoj na Konačnoj listi s istom iskazanom sobnošću.

Pregled pozvanih na odabir stana - javni najam

Pregled lokacije Podbrežje, Avenija Većeslava Holjevca - građevine i kućni brojevi

Pregled slobodnih i odabranih stanova s pripadcima za javni najam - građevina A 3

Pregled slobodnih i odabranih stanova s pripadcima za javni najam - građevina A 4

Pregled slobodnih i odabranih stanova s pripadcima za javni najam - građevina A 5
 
Opis stanova sa pripadcima:

- građevina A 3           - građevina A 4           - građevina A 5

Tlocrti podruma:

građevina A 3           - građevina A 4           - građevina A 5