clanak False

Odabir javno najamnih stanova na lokaciji Podbrežje, GČ Novi Zagreb-zapad

09.07.2019.

 
            Sukladno članku 17. stavku 1. Odluke o najmu javno najamnih stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/09,  22/09 i 26/14)  Povjerenstvo za davanje u najam javno najamnih stanova, osobe uvrštene na Konačnu listu reda prvenstva za odabir javno najamnih stanova na lokaciji Podbrežje, Gradska četvrt Novi Zagreb-zapad, koju je utvrdio Gradonačelnik Grada Zagreba dana 24. svibnja 2018., poziva na odabir stana prema redoslijedu na Konačnoj listi i prema iskazanom interesu glede sobnosti.
            Osobe navedene u pregledu za odabir, stan biraju po redoslijedu na Konačnoj listi i iskazanoj sobnosti.  
 
            Ukoliko netko od pozvanih osoba na odabir stana odustane od odabira stana prema iskazanoj sobnosti, brisat će se sa Konačne liste, a Povjerenstvo će pozvati na odabir prvu iduću osobu raspoređenoj na Konačnoj listi s istom iskazanom sobnošću.

Pregled pozvanih na odabir stana - javni najam

Pregled lokacije Podbrežje, Avenija Većeslava Holjevca - građevine i kućni brojevi

Pregled slobodnih stanova za odabir s pripadcima za javni najam - po građevinama

Opis stanova sa pripadcima:

- građevina A 3           - građevina A 4           - građevina A 5

Tlocrti podruma:

građevina A 3           - građevina A 4           - građevina A 5