clanak False

Liste korisnika pomoći u 2015. (studeni)

29.02.2016.
  
  RBR. Korisnik pomoći Namjena Iznos pomoći
  Direktno na žiro račun  
  1. PURETIĆ KRUNOSLAV  (KRUŽNA 29, Glavničica, 10360 Sesvete) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 2.068,00
  2. IVKOVIĆ FRANE  (TRAVANJSKA 18, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 50.000,00
  3. GEBERT ROBERT  (JURE KAŠTELANA 26, 10000 Zagreb) 38. Očuvanje biološke raznolikosti pčelarenjem (prihrana, mjere obavezne zdravstvene zaštite, nadzor) 7.278,60
  4. FRLJAK DRAŽEN  (GLAVNIČICA 16, 10361 Sesvetski Kraljevec) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 3.916,00
  5. PTUO PANTERA, vl. Bekčec Mario  (ULICA CIKLAMA 27, 10360 Sesvete) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 7.843,00
  6. PAN AVIA D.O.O.  (Dugi dol 55, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 1.012,00
  7. KINDER MIROSLAV  (KRUŽNA 3, Glavničica, 10361 Sesvetski Kraljevec) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 1.350,00
  8. MAVRAČIĆ DARIJO  (KOMARI I ODVOJAK 1, 10436 Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 1.040,00
  9. BOŽOVIĆ SANJA  (Kameniti stol 27, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 7.000,00
  10. KRPINA IVO  (KRUŽNA  84, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 16.028,00
  11. PAVLIĆ MIRJANA  (MAVRAČIĆI 18, 10436 Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 1.560,00
  12. KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ ZLATAN  (ANTUNA STIPANČIĆA 24, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 13.863,00
  13. KLJAKOVIĆ GAŠPIĆ ZLATAN  (ANTUNA STIPANČIĆA 24, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 3.240,00
  14. VEZMAR ĐORĐE  (VLADIMIRA RUŽDJAKA 39, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 5.144,00
  15. SRŠEN DARIO  (ULDERIKA DONADINIA 38, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 6.060,00
  16. JURIĆ ĐORĐO  (PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 1, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 1.360,00
  17. PERAIĆ KRSTE  (Mirka Viriusa 10, 10090 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 5.800,00
  18. FRAGARIA PLANTA D.O.O.  (MRAKOV BREG 3, Kupinečki Kraljevec,
               10257 Brezovica)
11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 50.000,00
  19. MARTINEC JOSIPA  (Zlatarska 51, Markovo polje, 10360 Sesvete) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 3.900,00
  20. HEĆIMOVIĆ ARMINA  (Mrkšina 72, 10010 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 1.040,00
  21. IVKOVIĆ ZDENKA  (Travanjska 18, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 9.913,00
  22. BALJA ROBERT  (ANTUNA ŠOLJANA 1, 10090 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 11.102,00
  23. BONUS MARIJANA  (PRELČEVA 10, 10360 Sesvete) 33. Edukacija/stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača i šumoposjednika 380,00
  24. BONUS MARIJANA  (PRELČEVA 10, 10360 Sesvete) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 1.503,00
  25. DEŽĐEK BOŽENA  (VOĆARSKA CESTA 90, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 19.697,00
  26. VINCEK DUBRAVKA  (MARKUŠEVEČKA CESTA 3, 10040 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 3.212,00
  27. HASNEK NEVENKA  (GLAVNIČKA 41, GLAVNICA DONJA, 10363 Belovar) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 485,00
  28. VUKOVIĆ STJEPAN  (KUZMINEČKA 4, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 3.915,00
  29. VUKOVIĆ STJEPAN  (KUZMINEČKA 4, 10000 Zagreb) 38. Očuvanje biološke raznolikosti pčelarenjem (prihrana, mjere obavezne zdravstvene zaštite, nadzor) 1.934,00
  30. SALOPEK DINKA  (ILICA 155, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 8.295,00
  31. REŽEK MIJO  (Franje Puškarića 63 b, 10250 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 5.966,00
  32. KOS SVEMIR  (GORNJODEMERSKA ULICA 39, Demerje, 10251 Hrvatski Leskovac) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 1.776,00
  33. HASNEK IVAN  (VALETIĆEVA, 29, 10363 Belovar) 33. Edukacija/stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača i šumoposjednika 380,00
  34. HASNEK IVAN  (VALETIĆEVA 29, 10363 Belovar) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 2.648,00
  35. MAVRAČIĆ ŽELJKO  (DERDIĆI 17,  Rakov Potok) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 29.692,00
  36. TAVRA ANA-MARIJA  (Josipa Kozarca 5,  Sesvetski Kraljevec) 33. Edukacija/stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača i šumoposjednika 2.500,00
  37. MAVRAČIĆ DARKO  (MAVRAČIĆI 25, HORVATI, 10436 Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 2.300,00
  38. MAVRAČIĆ ŽELJKO  (DERDIĆI 17,  Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 1.420,00
  39. MAVRAČIĆ DARIJO  (KOMARI I ODVOJAK 1, 10436 Rakov Potok) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 15.314,00
  40. JURIĆ DAVOR  (S. ŠATOVIĆA 7, CERJE, 10361 Sesvete-Kraljevec) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 4.420,00
  41. MAVRAČIĆ IVAN  (KOMARI I ODVOJAK 3, 10436 Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 380,00
  42. MAVRAČIĆ IVAN  (KOMARI I ODVOJAK 3, 10436 Rakov Potok) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 7.797,00
  43. JANKOVIĆ BOŽIDARA  (III PETRUŠEVEC 11, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 16.723,00
  44. KRPINA IVO  (KRUŽNA  84, 10000 Zagreb) 33. Edukacija/stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača i šumoposjednika 380,00
  45. KOS SVEMIR  (GORNJODEMERSKA ULICA 39, Demerje, 10251 Hrvatski Leskovac) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 800,00
  46. BEDEKOVIĆ ZVONKO  (TIŠINSKA 33, 10010 Jakuševec) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 9.692,00
  47. MHM-ING d.o.o  (9 Južna obala 15, 10020 Zagreb-Novi Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 8.742,00
  48. OBAD NEVEN  (AUGUSTA ŠENOE 38, 10363 Belovar) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 661,00
  49. PA-VITA D.O.O.  (KAŠINSKA 64, 10360 Sesvete) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 43.806,00
  50. POPILOVSKI GAJA  (OZALJSKA 93, 10000 Zagreb) 38. Očuvanje biološke raznolikosti pčelarenjem (prihrana, mjere obavezne zdravstvene zaštite, nadzor) 919,93
  51. KRALJ LJUBICA  (VALETIĆEVA 4, , 10363 Belovar) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 1.261,00
  52. BUČI ŽELJKO  (GLAVNIČKA 49, GLAVNICA DONJA, 10363 Belovar) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 2.188,00
  53. HERCEG DUBRAVKO  (HERCEGI 11, 10436 Rakov Potok) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 11.027,00
  54. HERCEG DUBRAVKO  (HERCEGI 11, 10436 Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 2.010,00
  55. SLUNJSKI STJEPAN  (MAVRAČIĆI 23, 10436 Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 380,00
  56. NAPREDAK COMMERCE D.O.O.  (ŠULEKOVA 12, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 42.542,00
  57. PEČEK STJEPAN  (Grančarska ul. I odvojak 6 a, 10 257 Brezovica) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 940,00
  58. MAVRAČIĆ JOSIP  (MAVRAČIĆI 29, 10436 Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 520,00
  59. ŠVAB KREŠIMIR  (TALAJIĆEVA 4, 10000 Zagreb) 38. Očuvanje biološke raznolikosti pčelarenjem (prihrana, mjere obavezne zdravstvene zaštite, nadzor) 1.254,85
  60. BOLJAK ČMELIK RANKA  (IVANIĆGRADSKA 64, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 2.610,00
  61. KABIĆ MILAN  (ANTE JAKŠIĆA 17, 10000 Zagreb) 38. Očuvanje biološke raznolikosti pčelarenjem (prihrana, mjere obavezne zdravstvene zaštite, nadzor) 1.104,78
  62. ZRNIĆ DJURO  (GRABERJE 154, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 5.204,00
  63. ZRNIĆ RADE  (GRABERJE 154, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 15.613,00
  64. PAVELIĆ PROIZVODNJA D.O.O.  (IV VRBIK 4, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 21.971,00
  65. ČERKEZ JADRANKA  (Ježdovečka 104, Ježdovec, 10250 Lučko) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 2.981,00
  66. ČERKEZ JADRANKA  (Ježdovečka 104, Ježdovec, 10250 Lučko) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 970,00
  67. PROTEGA ZDRAVKO  (HEINZELOVA 29, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 24.749,00
  68. ŽDERIĆ MIRKO  (POLJANA BORISA HANŽEKOVIĆA 12, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 35.130,00
  69. DUMIĆ JASENKA  (HERCEGI 24, HORVATI, 10436 Rakov Potok) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 1.658,00
  70. HABEČIĆ DRAGICA  (KRUŽNA 11, 10361 Sesvete-Kraljevec) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 1.329,00
  71. BOLJAK ČMELIK RANKA  (IVANIĆGRADSKA 64, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 4.294,00
  72. KOVAČEVIĆ ZORA  (KUMROVEČKA 16A, 10360 Sesvete) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 2.540,00
  73. VALIPILE D.O.O.  (Ive Politea 62,  Sesvete) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 17.639,00
  74. NANKO d.o.o.  (Kuševačka 44, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 7.791,00
  75. KOVAČIĆ ANA  (Vinogorska 21/a, 10360 Sesvete) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 2.134,20
  76. VIZEC MAKSIMILIJAN  (OPATOVAČKA 12, 10040 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 50.000,00
  77. SRŠEN DARIO  (ULDERIKA DONADINIA 38, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 3.265,00
  78. JURIĆ ĐORĐO  (PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 1, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 10.323,00
  79. PERAIĆ TIHOMIR  (DOBRI DOL 49, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 5.560,00
  80. AGRONOMSKI FAKULTET ZAGREB  (SVETOŠIMUNSKA 25, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 22.447,00
  81. KOŠNICA, vl. Dolenec Zdravka  (KORČULANSKA 3F, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 1.872,50
  82. KOŠNICA, vl. Dolenec Zdravka  (KORČULANSKA 3F, 10000 Zagreb) 38. Očuvanje biološke raznolikosti pčelarenjem (prihrana, mjere obavezne zdravstvene zaštite, nadzor) 1.730,32
  83. MAVRAČIĆ MARIJAN  (HORVATI 129, 10436 Rakov Potok) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 1.620,00
  84. BEKAVAC MARIJAN  (BOTINEČKA 30, 10000 Zagreb) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 660,00
  85. MATUN ANA  (3. PETRUŠEVEC 14, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 2.092,00
  86. GRGIĆ LUKA  (I RESNIK 147 B, 10000 Zagreb) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 3.693,00
  87. MARJANOVIĆ VOJISLAV  (JASENA 46B, 10000 Zagreb) 38. Očuvanje biološke raznolikosti pčelarenjem (prihrana, mjere obavezne zdravstvene zaštite, nadzor) 5.333,62
  88. LJUBIČIĆ PERE  (Varaždinska 60, 10363 Belovar) 54. Promocija poljoprivrednih proizvoda nastupom na sajmovima i manifestacijama 2.200,00
  89. LJUBIČIĆ PERE  (Varaždinska 60, 10363 Belovar) 11. Osiguranje sjemenskog i sadnog materijala, višegodišnjih nasada, povrća, ratarskih usjeva, staklenika, plastenika od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kakvoće voća i povrća, te rasplodne stoke i domaćih životinja od uginuća 14.565,00
  Ukupno za Direktno na žiro račun: 73  
  Isplata temeljem ugovora o korištenju  
  90. PČELARSKO DRUŠTVO ZAGREB  (NAŠIĆKA 16, 10000 Zagreb) 29. Poboljšavanje ljudskih i proizvodnih potencijala, te promidžbu poljoprivrednih proizvoda svojih članova 15.000,00
  91. PČELARSKO DRUŠTVO ZAGREB  (NAŠIĆKA 16, 10000 Zagreb) 29. Poboljšavanje ljudskih i proizvodnih potencijala, te promidžbu poljoprivrednih proizvoda svojih članova 15.000,00
  92. ŠUMSKE BOBICE-UDRUGA UZGAJATELJA BOBIČASTOG VOĆA  (DRUŽILOVEČKA 6, 10040 Zagreb) 29. Poboljšavanje ljudskih i proizvodnih potencijala, te promidžbu poljoprivrednih proizvoda svojih članova 15.000,00
  93. SAVEZ  MALIH SIRARA RH-SIRCRO-  (Remetinečki gaj 14, 10000 Zagreb) 29. Poboljšavanje ljudskih i proizvodnih potencijala, te promidžbu poljoprivrednih proizvoda svojih članova 15.000,00
  94. UDRUGA U DOBROM DRUŠTVU  (VINOGORSKA 21/A, 10360 Sesvete) 29. Poboljšavanje ljudskih i proizvodnih potencijala, te promidžbu poljoprivrednih proizvoda svojih članova 8.750,00
  Ukupno za Isplata temeljem ugovora o korištenju: 4  
  Sveukupno korisnika: 77 Ukupno kn: 810.207,80