clanak False

Javni uvid u Stratešku kartu buke Grada Zagreba i prijedlog scenarija Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu (3. krug izvještavanja EK)

29.10.2018.
Strateška karta buke – tekstualni dio 
Prijedlog scenarija Akcijskog plana– tekstualni dio 
Grafički prilozi objavljeni su ovdje.

2018.