clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

01.03.2019.
Tekst javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja Udruga mladih ili Udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba za 2019. > Natječajna dokumentacija:

   
> Obrasci za provedbu Javnog natječaja i izvještavanje koji se ne prilažu prijavi na natječaj:

   
PRIJAVI SE NA NATJEČAJ
 
Za tehničku pomoć za ePrijavnice odaberite broj 01 556 1666.

Javni natječaji za financiranje programa i projekata udruga za 2019.