clanak False

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2018.

12.11.2018.

Konačni popis udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva