clanak False

EUROCITIES on-line konferencija Foruma za socijalna pitanja Gradovi pravednih tranzicija: Podrška lokalnim tržištima rada za inkluzivni oporavak i pravednu tranziciju, 9.-10. studenog 2020.

04.11.2020.

                           Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša i Udrugom gradova "Eurocities Network", čiji je Grad Zagreb dugogodišnji član, organizira EUROCITIES online konferencija Foruma za socijalna pitanja pod nazivom Gradovi pravednih tranzicija: Podrška lokalnim tržištima rada za inkluzivni oporavak i pravednu tranziciju, koji će se održati na platformi Microsoft Teams,  9.-10. studenog 2020.
 
Za sudjelovanje na online konferenciji potrebno je registrirati se na ovom linku https://safdigitaledition2020.eventbrite.com
 
Program sastanka na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Na konferenciji će sudjelovati članovi Udruge gradova “Eurocities Network“, gradonačelnici, zamjenici gradonačelnika i drugi predstavnici europskih gradova, članovi nevladinih udruga i akademske zajednice.
Predstavnici gradova zalažu se za jaču socijalnu Europu koja uravnotežuje socijalne, ekonomske i ekološke ciljeve. Mnogi gradovi već imaju vodeće mjesto u ovoj tranziciji. Svojim primjerom, gradovi nadahnjuju jedni druge u izgradnji kroz socijalna ulaganja, hrabriju socijalnu politiku, ambiciozne ciljeve za zelenu tranziciju i to u partnerstvu s raznim razinama vlasti.
Na konferenciji će biti riječi o tome kako bolje povezati socijalne i ekološke politike u našim gradovima kako bi se osigurali pravednu tranziciju. Dobre prakse gradova pokazale su kako se na lokalnoj razini baviti trenutnim društvenim izazovima pogoršanim pandemijskom krizom, poput dostojnih uvjeta rada za djelatnike na digitalnim platformama, usavršavanja, prekvalifikacije i usklađivanja vještina. Bit će riječi i o digitalnoj podjeli, osiguravanju zajamčenog minimalnog dohotka i rješavanju problema energetskog siromaštva. Jedna od tema bit će i kako osigurati podršku ciljanim ulaganjima za pravednu tranziciju u našim gradovima te njihovu implementaciju u nacionalne planove oporavka i financiranje iz sljedećeg proračuna EU-a.
Tijekom konferencije, EUROCITIES će najaviti i nove gradske prisege za provedbu načela Europskog stupa socijalnih prava, što je dio kampanje ‘Inclusivecities4all: Social Rights in My City’/Inkluzivni gradovi za sve: Socijalna prava u mom gradu“, koje obvezuju gradonačelnike da se zalažu za konkretne socijalne mjere i ulaganje u ljude te osiguravanje proračunskih sredstava za provođenje tih mjera na lokalnoj razini. Sve su prisege dostupne na www.inclusivecities4all.eu.