landing

Grad Zagreb je tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, u prvoj polovici 2020. trebao biti domaćin dvije konferencije u organizaciji Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava. No, uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19 konferencije su odgođene te je Eurocities konferencija održana on-line u studenome 2020., a 9. Sastanak gradonačelnika glavnih gradova EU s EK je održan u on-line formatu 18. ožujka 2021.