clanak False

VIŠE...

24.02.2016.
fDi - južnoeuropski gradovi budućnosti – Grad Zagreb je na 9. mjestu u Top 10 i jedan od pobjednika najperspektivnijih lokacija južne Europe za 2016./ 2017.fDi - veliki europski gradovi budućnosti – ljudski kapital i način života – Grad Zagreb je na 4. mjestu u Top 10 i jedan je od pobjednika za 2016. / 2017.European Cities and Regions of the Future 2016. / 2017.- pdf
 
Press release European Cities and Regions rankings - pdf  ///// PRIJEVOD