clanak False

Više o radovima...

22.07.2016.
Izgradnja Ulice kneza Branimira od Avenije Marina Držića do Heinzelove ulice podijeljena je u tri dionice. Prva dionica od Avenije Marina Držića do Ulice Crvenog križa (280 m) izgrađena je 2005.,a druga dionica od Ulice Crvenog križa do Zavrtnice (300 m) izgrađena je 2006. godine. 

Dionica Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove ulice projektirana je, kao prometna cjelina s prethodno izvedenom dionicom od Avenije Marina Držića do Zavrtnice, sa dva odvojena kolnika sa po dvije prometne trake, zelenim razdjelnim pojasom između tih kolnika te pješačko biciklističkim stazama, koje su zelenim pojasom odvojene od kolnika. Ukupna duljina ove dionice Branimirove iznosi cca 320 metara.

Zbog složenih imovinsko pravnih odnosa na trećoj dionici Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove izgradnja je podijeljena u II. etape.

I. etapa treće dionice Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove izgrađena je 2013. godine. U I. etapi izgrađen je jedan kolnik sa po jednom prometnom trakom u svakom smjeru, dio oborinske kanalizacije sa odvodnjom prometnice, dva semaforizirana raskrižja, sa ulicom Zavrtnica na zapadnom dijelu i s Heinzelovom ulicom na istočnom dijelu, pripadajućim nogostupom s južne strane kolnika i javnom rasvjetom. U sklopu radova I. etape izvedeni su radovi na polaganju vrelovoda u trupu buduće prometnice, koje su financirani od strane HEP Toplinarstva d.o.o.

Radovi izgradnje II. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove obuhvatili su izgradnju sjevernog kolnika i sjeverne pješačko – biciklističke staze, zatim izgradnju oborinske odvodnje, javne rasvjete, potpornih zidova i semaforske instalacije. S obzirom na konfiguraciju postojećeg terena, projektirani uzdužni presjek te širinu raspoloživog koridora izgrađen je potporni zid u dužini cca 163m. Ukupna površina kolnika iznosi 7.700,00 m2, a pješačko-biciklističke staze 2.500,00 m2. Hortikulturno je uređeno cca 6.500,00 m2.

Osnovni poprečni presjek Branimirove ulice sastoji se od dva kolnika širine 7m, središnjeg razdjelnog (zelenog) pojasa širine 14m, zelenog pojasa širine 5m i pješačko – biciklističke staze širine 5m uz sjeverni kolnik te zelenog pojasa širine 2m i pješačke staze širine 3m uz južni kolnik.

Radovi uklapanja dijela izgrađenog južnog kolnika Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove podrazumijevali su rušenje dijela asfaltnog zastora koji se reciklira i ponovo koristi u cestogradnji, dok je donji nosivi dio prometnice (tampon i nasip) iskopan i deponiran na gradilišni deponij te je u cijelosti ponovo iskorišten za izgradnju prometnice II. etape Branimirove ulice.

Vrijednost radova izgradnje II. etape Branimirove ulice od Zavrtnice do Heinzelove iznosi cca 9.000.000,00 kuna.

Projektant:
ELIPSA-S.Z. d.o.o., Zagreb

Nadzor:
1. Stručni nadzor: EKO-PLAN d.o.o., Zagreb
2. Geodetski nadzor: GEODATA PROJEKT d.o.o., Zagreb

Izvođači radova:
1. Cestovna prometnica: HVAR d.o.o., Samobor
2. Semaforske instalacije: PEEK PROMET d.o.o., Zagreb
3. Javna rasvjeta: MONTEL d.o.o., Zagreb

U sklopu predmetnih radova Podružnica Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. izgradila je novu vodovodnu instalaciju, a Gradska plinara Zagreb novu plinovodnu instalaciju.