clanak False

Strukovne udruge

19.04.2017.

 ASIFA Hrvatske – Hrvatski ogranak ASIFAe, međunarodne asocijacije animiranog

      filma, udruga, http://asifa.net

Društvo hrvatskih filmskih redatelja, udruga, www.dhfr.hr

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika, www.hdfd.hr

Hrvatsko društvo filmskih kritičara, http://www.hdfk.hr

Hrvatsko kaskadersko društvo, http://www.croatianstunt.org/