clanak False

Stanje na računu i evidencija uplata 26. srpnja 2020.

27.07.2020.
Do 06. srpnja donirano 15.959.571,44 kuna, 198.132,30 Eura, 5.000,00 CZK, 20.000,00 JPY i 188,00 CHF.

Stanje xls.

Račun za posebne namjene