clanak False

Sektor za ljudska prava, civilno društvo i nacionalne manjine

25.03.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 1

Pomoćnik pročelnika za ljudska prava, civilno društvo i nacionalne manjine - kontakt osoba:
Tel: 01/658- 5829,  01/658-5794, faks: 01/460-3322

- obavljaju se poslovi u vezi promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava spolnih i rodnih manjina, migracija i integracije, vjerskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina, poslovi u vezi s edukacijom gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima na području promicanja ljudskih prava u cilju planiranja, praćenja i izvješćivanja o promicanju ljudskih prava u Gradu Zagrebu, suradnje s nadležnim uredima Vlade Republike Hrvatske i pravobraniteljima vezano uz promicanje ljudskih prava, ravnopravnost spolova te migracije i integraciju, suradnje s europskim gradovima i organizacijama radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava spolnih i rodnih manjina te migracija i integracije, suradnje u provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja, poslovi u vezi s pripremom stručnih podloga za izradu akata, strateških i planskih dokumenata i njihovom provedbom iz područja suradnje i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, koordiniranja i ujednačavanja rada gradskih upravnih tijela u provedbi suradnje i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, poslovi raspisivanja i provedbe javnog natječaja iz područja promicanja ljudskih prava, pružanja stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi javnih natječaja za financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva, poslovi izrade izvješća o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba za Ured Vlade RH i ostala tijela državne uprave, poslovi u vezi s provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u pogledu unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu, planiranjem, izvješćivanjem i kontrolom o utrošku sredstava za rad i programe vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, osiguravanjem drugih uvjeta za njihov rad, izradom analiza i izvješća o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba za nadležne državne institucije, suradnjom s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave i državnim institucijama, konstituiranjem vijeća nacionalnih manjina, pripremom stručnih podloga za izradu općih akata i dokumenata, akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina, poslovi pripreme dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga u područjima iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda na otvorene pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava osiguranih financijskim instrumentima Europske unije i drugih izvora, ishođenja potrebnih suglasnosti i ovlaštenja te suradnje s nadležnim tijelima, partnerima u projektima i drugim subjektima, praćenja provedbe projekata, izrade očitovanja nadležnim tijelima, izrade i podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava u propisanim rokovima te pribavljanja propisane dokumentacije, pripreme stručnih podloga za izradu operativnih i financijskih planova projekata, izrade narativnih i financijskih izvješća, sastavljanja projektnoga tima, određivanja ključnih aspekata održivosti projekta, određivanja udjela u financiranju, praćenja novčanoga tijeka projekta, promidžbe i vidljivosti projekta, izrade izvješća o praćenju provedbe i vrednovanja projekta, analize učinkovitosti projekata u provedbi i provedenih projekata, analize financijskih pokazatelja, analize uspješnosti planiranih i provedenih aktivnosti, vođenja evidencija o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, redovitog praćenja natječaja i javnih poziva za podnošenje projektnih prijedloga te analize potreba te utvrđivanja mogućnosti financiranja projektnih prijedloga.

ODJEL ZA PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I CIVILNO DRUŠTVO
Voditeljica Odjela za promicanje ljudskih prava i civilno društvo - Jana Radić
Tel:01/658- 5812,  faks: 01/460-3322
E-mail: jana.radic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s planiranjem, programiranjem, informiranjem, provedbom i izvješćivanjem o provedbi propisa, strateških dokumenata, akata i projekata iz područja promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava spolnih i rodnih manjina, migracija i integracije te vjerskih prava i sloboda, poslovi u vezi s edukacijom gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima na području promicanja ljudskih prava u cilju planiranja, praćenja i izvješćivanja o promicanju ljudskih prava u Gradu Zagrebu, suradnje s nadležnim uredima Vlade Republike Hrvatske i pravobraniteljima vezano uz promicanje ljudskih prava, ravnopravnost spolova te migracije i integraciju, suradnje s europskim gradovima i organizacijama radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava spolnih i rodnih manjina te migracija i integracije, suradnje u provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja u područjima iz nadležnosti Odjela, poslovi u vezi s pripremom stručnih podloga za izradu akata, strateških i planskih dokumenata i njihovom provedbom iz područja suradnje i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, koordiniranja i ujednačavanja rada gradskih upravnih tijela u provedbi suradnje i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, poslovi raspisivanja i provedbe javnog natječaja iz područja promicanja ljudskih prava, pružanja stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi javnih natječaja za financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva te poslovi izrade izvješća o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba za Ured Vlade RH i ostala tijela državne uprave.

ODSJEK ZA PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
Voditelj Odsjeka za promicanje ljudskih prava - kontakt osoba:
Tel: 01/658- 5829,  01/658-5794, faks: 01/460-3322
- obavljaju se poslovi u vezi s planiranjem, programiranjem, informiranjem, provedbom i izvješćivanjem o provedbi propisa, strateških dokumenata, akata i projekata iz područja promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava spolnih i rodnih manjina, migracija i integracije te vjerskih prava i sloboda, poslovi u vezi s edukacijom gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda, poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima na području promicanja ljudskih prava u cilju planiranja, praćenja i izvješćivanja o promicanju ljudskih prava u Gradu Zagrebu, suradnje s nadležnim uredima Vlade Republike Hrvatske i pravobraniteljima vezano uz promicanje ljudskih prava, ravnopravnost spolova te migracije i integraciju, suradnje s europskim gradovima i organizacijama radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava spolnih i rodnih manjina te migracija i integracije, poslovi raspisivanja i provedbe javnog natječaja iz područja promicanja ljudskih prava, suradnje u provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja u područjima iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA CIVILNO DRUŠTVO
Voditeljica Odsjeka za civilno društvo - Marijana Kasalo
Tel: 01/658- 5721,  faks: 01/460-3322
E-mail: marijana.kasalo@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s pripremom stručnih podloga za izradu akata, strateških i planskih dokumenata i njihovom provedbom iz područja suradnje i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, koordiniranja i ujednačavanja rada gradskih upravnih tijela u provedbi suradnje i financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva, pružanja stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi javnih natječaja za financiranje udruga i drugih organizacija civilnog društva, poslovi raspisivanja i provedbe javnog natječaja za financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz proračuna Grada Zagreba te poslovi izrade izvješća o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba za Ured Vlade RH i ostala tijela državne uprave.

ODJEL ZA NACIONALNE MANJINE
Voditeljica Odjela za nacionalne manjine - Ljiljana Klašnja
Tel: 01/658- 5828,  faks: 01/460-3322
E-mail: ljiljana.klasnja@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u pogledu unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu, planiranjem, izvješćivanjem i kontrolom o utrošku sredstava za rad i programe vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, osiguravanjem drugih uvjeta za njihov rad, izradom analiza i izvješća o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba za nadležne državne institucije, suradnjom s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave i državnim institucijama, konstituiranjem vijeća nacionalnih manjina, pripremom stručnih podloga za izradu općih akata i dokumenata, akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina.

Izvan sjedišta Sektora, na lokaciji: Ilica 14
ODJEL ZA RAZVOJ PROJEKATA
Voditelj Odjela za razvoj projekata - Andrija Petrović
Tel: 01/460-3468, faks: 01/460-3322  
E-mail: andrija.petrovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pripreme dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga u područjima iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda na otvorene pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava osiguranih financijskim instrumentima Europske unije i drugih izvora, ishođenja potrebnih suglasnosti i ovlaštenja te suradnje s nadležnim tijelima, partnerima u projektima i drugim subjektima, praćenja provedbe projekata, izrade očitovanja nadležnim tijelima, izrade i podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava u propisanim rokovima te pribavljanja propisane dokumentacije, pripreme stručnih podloga za izradu operativnih i financijskih planova projekata, izrade narativnih i financijskih izvješća, sastavljanja projektnoga tima, određivanja ključnih aspekata održivosti projekta, određivanja udjela u financiranju, praćenja novčanoga tijeka projekta, promidžbe i vidljivosti projekta, izrade izvješća o praćenju provedbe i vrednovanja projekta, analize učinkovitosti projekata u provedbi i provedenih projekata, analize financijskih pokazatelja, analize uspješnosti planiranih i provedenih aktivnosti, vođenja evidencija o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, redovitog praćenja natječaja i javnih poziva za podnošenje projektnih prijedloga, analize potreba te utvrđivanja mogućnosti financiranja projektnih prijedloga, pružanja stručne pomoći ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva pri pripremi, prijavi i provedbi projekata te pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.