clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu

19.04.2017.

Područni odsjek Trnje (Trnje)

E-mail: trnje@zagreb.hr

Voditelj Područnog odsjeka Trnje - Martina Jakovina
Tel: 610-0960, 610-0962, faks: 610-0991
E-mail:martina.jakovina@zagreb.hr

 

Poslovi mjesne samouprave koji se odnose na stručnu, organizacijsku, administrativnu i tehničku pripremu i obradu sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izradu programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izradu nacrta planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranje s građanima i udrugama građana, prikupljanje i obradu podataka o radu tijela mjesne samouprave i o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganje rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranje i provođenje mjesnih zborova građana, te organiziranje i provođenje civilne zaštite u oblicima mjesne samouprave.

Primanje stranaka: stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.