clanak False

Akti Sektora za civilnu zaštitu i sigurnost

23.05.2019.

​Vanjski plan

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Broj 6 od 25. ožujka 2019.)

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2022. (Broj 29 od 14. prosinca 2021.)

Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2021. (Broj 29 od 14. prosinca 2021.)

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2021. godinu (Broj 1 od 12. siječnja 2021.)

Zaključak o imenovanju pripadnika upravljačkih skupina postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Broj 23 od 2. studenoga 2018.)  

Zaključak o imenovanju pripadnika upravljačke skupine Postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina (srednja kategorija) (Broj 23 od 2. studenoga 2018.)

Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova iz područja sustava civilne zaštite (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv za  podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja sustava civilne zaštite (Broj 18 od 4. kolovoza 2021.)

Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz proračuna Grada Zagreba (Broj 21 od 3. rujna 2020.)

Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba (Broj 26 od 20. studenog 2018.)

Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (Broj 11 od 23. svibnja 2019.)

Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Broj 18 od 4. kolovoza 2021.)

Zaključak o razrješenju i imenovanju zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba (Broj 1 od 20. siječnja 2020.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Trnje (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Trešnjevka – sjever (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Trešnjevka – jug (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Stenjevec (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Sesvete (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Peščenica – Žitnjak (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Novi Zagreb – istok (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Maksimir (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Gornja Dubrava (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Donja Dubrava (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Zaključak o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Gradske četvrti Črnomerec (Broj 22 od 28. rujna 2021.)

Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba (Broj 11 od 9. svibnja 2018.)

Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (Broj 11 od 9. svibnja 2018.)

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Zagreba (Broj 18 od 4. listopada 2017.)

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (Broj 6 od 24. ožujka 2020.)

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2024. (Broj 34 od 15. prosinca 2020.)

Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Zagreba KLASA: 804-09/17-01/16; URBROJ: 251-03-02-17-2 od 01.09.2017.

Smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Zagreba

Plan zaštite od požara Grada Zagreba

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedog statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba (Broj 24 od 4. listopada 2021.)

Zaključak o osnivanju i imenovanju stručnog Povjerenstva za izradu zajedničkog Vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d. (Broj 18 od 23. rujna 2019.)

Zaključak (Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d.) (Broj 1 od 20. siječnja 2020.)