clanak False

Žičarom na Sljeme

20.04.2017.
Stanje na gradilištu 10. svibnja 2019.

Stanje na gradilištu_29. ožujka 2019_ 
Stanje na gradilištu_20. veljače 2019.
Početak radova_ 25. siječnja 2019.


Jedan od ključnih projekta je gradnja nove žičare na Sljemenu koja će biti namijenjena javnom prijevozu putnika od polazne postaje u Dolju do vidikovca na Sljemenu. Time se želi rasteretiti postojeća prometna infrastruktura do Sljemena te dodatno povećati atraktivnost lokacije.

Nova žičara gradi se na trasi stare, ali će nova imati više gondola (84) u koje će se moći smjestiti 10 putnika i voziti će brže (vožnja od početne stanice do vidikovca trajati će svega 16 minuta). Gradnja se odvija u četiri faze.

Radovi na izgradnji posljednje faze sljemenske žičare počeli su 25. siječnja 2019.