clanak False

Konzervatorski međunarodni znanstveni skup „Erschütterung: Erde und Erbe in der Krise Jahrestagung des Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.“

25.09.2023.
Sažetak:
 
Erschütterung: Erde und Erbe in der Krise Jahrestagung des Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.
(AKTLD)
 
Potresenost: Zemlja i baština u krizi
Godišnja konferencija Radne skupine za teoriju i naobrazbu u održavanju spomenika (AKTLD)
 
Mjesto i vrijeme održavanja:
 
Arheološki muzej Zagreb, Zrinjevac 19
28. rujna - 1. listopada 2023.
 
U organizaciji njemačke udruge Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu i Institutom za povijest umjetnosti, bit će održan međunarodni znanstveni skup pod naslovom Erschütterung: Erde und Erbe in der Krise (Potresenost: Zemlja i baština u krizi), temu konzervatorske reakcije na prirodne katastrofe, klimatske promjene i srodne razorne događaje.
 
Procjena promjena sastavni je dio održavanja spomenika. Osim postupnih transformacijskih procesa, važan dio povijesti i prakse očuvanja spomenika razvio se kao odgovor na iznenadne, vidljive i opipljive promjene okoliša uzrokovane nasilnim prirodnim i ljudskim događajima.
Ovisno o poticaju, dojmovi raspadanja i (djelomičnog) razaranja dovode do različitih emotivnih reakcija. Zagreb, ovogodišnje mjesto okupljanja Radne skupine za teoriju i naobrazbu u održavanju spomenika (AKTLD), i okolna područja 2020. godine pogodilo je nekoliko potresa koji su uzrokovali ozbiljne štete na spomenicima i objektima kulturne baštine.
Stoga je potrebno govoriti o promjeni društvenog i prirodnog okoliša kao posljedici katastrofe. Mučni događaji, bilo da se radi o potresima, ratnim razaranjima, društvenim nemirima ili prirodnim katastrofama, uvijek su imali i nastavljaju imati trajne posljedice u različitim društvenim skupinama, uključujući zajednicu koja se bavi očuvanjem baštine. Stanja šoka, previranja, užasa, nesigurnosti ili neizvjesnosti konkretne su posljedice naglih promjena u izgrađenom okolišu koji se shvaća kao složeni nositelj vrijednosti kulturnog naslijeđa. Šok je transformativni događaj – ali često je riječ o procesima koji su dugo bili skriveni a naglo ili postupno postaju vidljivi. Šok traumatičnih zbivanja često dovodi do ishitrenih, nezrelih ili kratkovidnih reakcija koje su suprotne zahtjevima očuvanja spomenika. Zato će se na ovoj međunarodnoj konferenciji raspraviti o mogućnostima ublažavanja tih procesa i optimalnog održavanja spomenika.
Na skupu će sudjelovati istaknuti stručnjaci i profesori s njemačkih, švicarskih, austrijskih i hrvatskih sveučilišta i konzervatorskih ureda.
 
Suorganizatori skupa:
Hrvatski restauratorski zavod
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.
 
Radni jezici:
njemački
engleski
 
Poveznica na stranicu Arbeitskreisa:
 
https://www.dhb.rwth-aachen.de/cms/DHB/Das-Lehr-und-Forschungsgebiet/~ksuoq/Arbeitskreis-Theorie-und-Lehre-der-Denkm/
(njemački)
https://www.dhb.rwth-aachen.de/cms/DHB/Das-Lehr-und-Forschungsgebiet/~ksuoq/Arbeitskreis-Theorie-und-Lehre-der-Denkm/?lidx=1
(engleski)
 
Prijave za sudjelovanje na skupu na mail mspikic@ffzg.unizg.hr
 
Linkovi:
Program_hrvatski
Program_njemački