clanak False

Isplate novčanih naknada Grada Zagreba za mjesec ožujak 2024. i uskrsnica

18.03.2024.

Novčana naknada umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec ožujak 2024. i uskrsnica u iznosu od 50,00 eura isplaćivat će se putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte. Dijelu korisnika koji imaju otvorene tekuće račune, novčana naknada je isplaćena u petak, 15. 3. 2024., dok će se ostalima ista isplatiti u ponedjeljak, 18. 3. 2024. godine.

Korisnicima koji novčanu naknadu primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od ponedjeljka 18. 3. 2024. godine. Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate. Nakon tog roka nema retrogradne isplate. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba pravo na novčanu naknadu ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu naknadu umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 238,90 eura mjesečno. 

Radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu umirovljenici se razvrstavaju u četiri skupine:
I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 119,45 eura mjesečno
II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 119,46 eura do 159,27 eura mjesečno
III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 159,28 eura do 199,08 eura mjesečno
IV. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 199,09 eura do 238,90 eura mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 66,36 eura naknade, mjesečno, umirovljenici II. skupine na 53,09 eura naknade mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 39,82 eura naknade mjesečno, a umirovljenici IV. skupine ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 26,54 eura mjesecno.


Također, krenule su i isplate korisnicima:novčane naknade za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane naknade umirovljenicima
novčane naknade korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, te uskrsnice u iznosu od 50,00 eura
novčane naknade osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
novčane naknade za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije
novčane naknade korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije, te uskrsnice u iznosu od 50,00 eura
novčane naknade korisnicima prava na doplatak za djecu.Dijelu korisnika koji imaju otvorene tekuće račune, novčana naknada je isplaćena u petak, 15. 3. 2024., dok će se ostalima ista isplatiti u ponedjeljak, 18. 3. 2024. godine. Korisnicima koji novčanu naknadu primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od ponedjeljka, 18. 3. 2024. godine.

Za dodatne informacije možete se javiti na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1. 


Podsjetimo, zahvaljujući odgovornom upravljanju proračunom Grad Zagreb povećao je jednokratni iznos uskrsnice s dosadašnjih 26,54 eura na 50,00 eura, koju će primiti ukupno 23,328 korisnika. Za to je iz Proračuna Grada Zagreba utrošeno oko 1,1 milijuna eura. Isti iznos, od 50,00 eura bit će korisnicima isplaćen i za Božić.


 

Gradske vijesti